Klacht indienen Wvggz

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. Conform deze wet zijn een aantal instellingen binnen Limburg een samenwerking aangegaan betreffende de afhandeling van klachten. Het MUMC+ is hierbij aangesloten.

Verplichte zorg

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Zie ook onderstaande klachtenregeling.

Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg

t.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 5800
6202 AZ MAASTIRCHT of via e-mail     
Telefoon  +31(0)43 387 26 34

U kunt uw klacht indienen door de klachtenformulieren in te vullen en op te sturen naar bovenstaand correspondentieadres of e-mailadres.

Sluit de enquête