Uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris

Als u opgevangen, begeleid, geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund wilt worden bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen. Dit zijn specifiek geschoolde professionals op het gebied van klachtenbehandeling. De klachtenfunctionarissen gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Als u dit wenst kan de klachtenfunctionaris u ook helpen bij het formuleren van uw klacht, het bemiddelen tussen u en de medewerker(s) waar u een klacht over heeft en/of u bijstaan als u uw klacht wilt indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. De klachtenfunctionaris staat onafhankelijk en onpartijdig in de organisatie en ondersteunt u kosteloos bij het indienen van uw klacht.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via telefoonnummer 043-387 42 04, maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

U kunt uw klacht ook mailen naar klachten@mumc.nl of per post sturen naar: Maastricht UMC+, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht. Voeg er dan a.u.b. wel de ondertekende akkoordverklaring beroepsgeheim bij. Met dit formulier geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris en de bij de klacht betrokken medewerker tot inzage in uw medisch dossier. Daarbij gaat het alleen om dát deel van het dossier dat van belang is om uw klacht te kunnen afhandelen. Daarnaast ontslaat u met de akkoordverklaring de behandelaren van hun beroepsgeheim, zodat zij aan de klachtenfunctionaris de informatie kunnen verstrekken die van belang is voor het afhandelen van uw klacht. Na ontvangst van uw klacht (inclusief de akkoordverklaring) neemt de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u op.

 

Sluit de enquête