Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Rechten en plichten

Inzage in uw medisch dossier

Door tijdelijke ondersteuning van de patiëntenzorg vanwege de COVID 19 crisis is het kantoor gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Voor algemene vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Patiëntenvoorlichting tel: 043-3874567.

Let op: er kan enige vertraging optreden bij de afhandeling van uw verzoek; de in de folder aangegeven doorlooptijden kunnen momenteel niet gegarandeerd worden. Wilt u de status van uw aanvraag weten dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar: medischdossier.patientenzorg@mumc.nl

Inzage in uw medisch dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier.
Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige.

Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind. Meer informatie hierover vindt u in het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier.

Een kopie van uw medisch dossier opvragen

Wilt u een kopie opvragen van uw medisch dossier? Vanwege privacy is het noodzakelijk dat u dit schriftelijk opvraagt. 

 • Het aanvraagformulier kunt u downloaden via het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier. Hierin vindt u tevens meer informatie over uw rechten en plichten.  Vervolgens kunt u dit printen, invullen en gratis naar ons opsturen.
 • Heeft u geen printer? Dan kunnen wij het formulier per post naar u toesturen. Bel hiervoor naar Patiëntenvoorlichting, telefoon: 043 - 387 4567 
 • Binnen 2 weken wordt uw medisch dossier, per aangetekende post of beveiligde mail, naar u toegestuurd.

Informatie vernietiging (deel) van het medisch dossier

Als patiënt hebt u recht volgens de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) op vernietiging van het hele dossier of een deel daarvan. Volgens deze wet moet een arts aan een dergelijk verzoek meewerken.

Bewaartijd van uw medische gegevens
De wettelijke bewaartermijn voor het medisch dossier bedraagt 15 jaar.
Voor een Universitair Medisch Centrum is wettelijk (Archiefwet voor UMC `s) een afwijkende bewaartermijn vastgelegd voor het bewaren van kerngegevens. Deze termijn is 115 jaar.
Deze kerngegevens zijn:

 • het eerste hulp verslag
 • het operatieverslag
 • het PA verslag (histologie, cytologie en/ of obductie);
 • de ontslagbrief.

Redenen om vernietiging van het medisch dossier te weigeren zijn:

 • De kerngegevens.
 • Het belang van derden is groter dan de wens van de patiënt om zijn/haar dossier te vernietigen. Denk hierbij aan erfelijkheid en besmettelijke ziekten.
 • Als u een juridische procedure tegen de arts wilt beginnen.
 • Het vernietigen strijdig is met goed hulpverlenerschap .  Hiermee bedoelen wij als continuïteit van goede zorg voor u in het gedrang zou komen.
 • De WGBO is slechts deels van toepassing.

Hiermee bedoelen wij dat de WGBO niet rechtstreeks van toepassing is als, in opdracht van een derde, een keuring wordt verricht bij u als patiënt.
De WGBO is in dergelijke situaties wel van ‘overeenkomstige toepassing’. Bijvoorbeeld bij sociaal-medische begeleiding en bij verplichte medische keuringen tijdens uw dienstverband. Hetzelfde geldt ook voor een publiekrechtelijke arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

 Meer informatie

Sluit de enquête