Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Rechten en plichten

Inzage in uw medisch dossier

U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien en een kopie hiervan te ontvangen. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien.

In mijn MUMC+ kunt u inzage krijgen in oa:

 • Uw persoonlijke gegevens
 • Uw algemenen medische gegevens (denk aan allergieën, risicofactoren etc. )
 • Medische notities (gegevens uit de decursus) met een vertraging van 7 dagen.
 • Uw afspraken
 • Uw documenten. Hier vindt u correspondentie van de medische specialisten van het Maastricht UMC+ naar uw huisarts.
 • Uitslagen van onderzoeken

Nog niet alle onderzoeksuitslagen zijn te vinden in mijn MUMC+. Op dit moment kunt u uitslagen vinden van:

 • Algemene klinische chemie
 • Glucose
 • Medische micro biologie


Wenst u andere dossierinformatie te ontvangen kunt u dit geheel of gedeeltelijk, schriftelijk opvragen middels het aanvraagformulier onderaan op deze pagina te downloaden.

Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind. Een ouder die niet het gezag over zijn/haar kind heeft, mag het medisch dossier van het kind niet inzien of een kopie hiervan opvragen.
Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen het medisch dossier van hun kind inzien of een kopie opvragen met toestemming van het kind. Iedereen die ouder is dan 16 jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage of opvragen van een kopie van het medisch dossier.

Bewaartijd van uw medische gegevens

De wettelijke bewaartermijn voor het medisch dossier bedraagt 20jaar vanaf het moment dat de gegevens in het dossier worden opgenomen. Deze termijn is wettelijk bepaald. (Wgbo)
MUMC+ is een Academisch ziekenhuis deze zijn wettelijk verplicht een deel van de gegevens gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Dit betreft de kerngegevens zoals klinische ontslagbrieven, operatieverslagen, PA verslagen (histologie, cytologie en/ of obductie), eerste hulp verslagen en klinisch genetische gegevens.

Een kopie van uw medisch dossier opvragen

Wilt u een kopie opvragen van uw medisch dossier? Dit kan makkelijk en snel door het aanvraagformulier op deze pagina te downloaden. Vul het formulier in en mail het naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. U krijgt na verwerking van uw aanvraag een kopie van uw Medisch dossier aangetekend opgestuurd per post of per beveiligde mail.
Heeft u geen printer? Dan kunnen wij het aanvraagformulier per post naar u toesturen. Neem dan telefonisch even contact op met Patientenvoorlichting; tel: 043-387 4567

Normaal berekenen wij geen kosten voor kopieën van medische informatie. Uitzondering hierop zijn herhaalde verzoeken. Hiervoor brengen we de volgende kosten in rekening:

 • kopieën van medische verslagen: € 5 per verzoek
 • CD-rom met kopieën van röntgenfoto's en/of MRI-scan: € 12,50 per verzoek
 • gegevens opgeslagen op microfiche: € 22,50 per verzoek

Informatie uit het elektronisch dossier verstrekken we digitaal. Bij alle genoemde kosten komt nog 21% BTW en de portokosten voor aangetekend verzenden. Deze tarieven zijn conform de geldende wet- en regelgeving.

Kan ik mijn dossier aanvullen of aanpassen?

Bent u van mening dat de gegevens in uw medisch dossier inhoudelijk onjuist zijn? Dan kunt u uw behandelend arts of de dienst “medisch dossier” vragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring, die als aanvulling kan worden toegevoegd aan uw dossier. Wenst u een aanvulling of correctie van uw medisch dossier te laten uitvoeren? Vul het aanvraagformulier onder aan deze pagina in en mail het naar: medischdossier.patientenzorg@mumc.nl

Kan ik (een deel van) mijn medisch dossier laten vernietigen?

U kunt u aanvraag doen voor het vernietigen van (een deel van) uw medisch dossier.
Als er geen wettelijke en/of medische bezwaren tegen de vernietiging bestaan, zal uw verzoek binnen 3 maanden worden ingewilligd. Kunnen bepaalde gegevens niet vernietigd worden, zal u hiervan schriftelijk geïnformeerd worden.
Het verzoek doet u via het aanvraagformulier onder aan deze pagina.

Meer informatie hierover vindt u in het patienteninformatieblad beneden. Voor informatie en de aanvraagformulieren zie de bijlagen.

Voor algemene vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Patiëntenservice tel: 043-3874567.
Meer informatie v.w.b. wetgeving: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische- behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling 

Sluit de enquête