Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Rechten en plichten

Inzage in uw medisch dossier

U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien en een kopie hiervan te ontvangen. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, in MijnMUMC+ kunt u inzage krijgen in onder andere:

 • Uw persoonlijke gegevens.
 • Uw algemene medische gegevens (denk aan allergieën, risicofactoren, etc.).
 • Medische notities (gegevens uit de decursus) met een vertraging van 7 dagen.
 • Uw afspraken.
 • Uw documenten. Hier vindt u correspondentie van de medische specialisten van het Maastricht UMC+ naar uw huisarts. 
 • Uitslagen van onderzoeken. 
 • Nog niet alle onderzoeksuitslagen zijn te vinden in MijnMUMC+. Op dit moment kunt u uitslagen vinden van:
  • Algemene Klinische Chemie
  • Glucose
  • Medische Microbiologie

Wenst u andere dossierinformatie te ontvangen, kunt u dit geheel of gedeeltelijk schriftelijk opvragen middels het aanvraagformulier onderaan op deze pagina te downloaden.

Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind.
Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen het medisch dossier van hun kind inzien of een kopie opvragen met toestemming van het kind. Iedereen die ouder is dan 16 jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage of opvragen van een kopie van het medisch dossier. Een ouder die niet het gezag over zijn/haar kind heeft, mag het medisch dossier van het kind niet inzien of een kopie hiervan opvragen.

Bewaartijd van uw medische gegevens

De wettelijke bewaartermijn voor het medisch dossier bedraagt 20 jaar.  Voor een Universitair Medisch Centrum is wettelijk (Archiefwet voor UMC's) een afwijkende bewaartermijn vastgelegd voor het bewaren van kerngegevens. Deze termijn bedraagt 115 jaar.

Een kopie van uw medisch dossier opvragen

Wilt u een kopie opvragen van uw medisch dossier? Dit kan makkelijk en snel door het aanvraagformulier op deze pagina downloaden. Vul het formulier in en mail het naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl   Vergeet  niet  een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.
U krijgt na verwerking van uw aanvraag een kopie van uw Medisch dossier aangetekend opgestuurd per post of per beveiligde mail. Heeft u geen printer? Dan kunnen wij het formulier per post naar u toesturen. Neem dan telefonisch contact op met Patiëntenservice: tel: 043-387 4567

Kan ik mijn dossier aanvullen of aanpassen?

Bent u van mening dat de gegevens in uw medisch dossier inhoudelijk onjuist zijn? Dan kunt u uw behandelend arts of de dienst “medisch dossier” vragen deze gegevens te wijzigen. Het betreft hier feitelijke onjuistheden zoals bv. foutief adres, onjuiste gegevens onderzoeken en behandelingen in het verleden. Hiervoor dient u ook een schriftelijke aanvraag in te dienen.
U kunt niet de diagnose laten wijzigen. Uw eigen verklaring waarin u  uw visie geeft op de diagnose kan wel als aanvulling toegevoegd worden aan uw dossier.

Kan ik (een deel van) mijn medisch dossier laten vernietigen?

De behandelend arts moet hier goedkeuring voor geven. Houd er rekening mee dat niet alle gegevens kunnen en/of vernietigd mogen worden. Redenen om vernietiging van het medisch dossier te weigeren zijn:

 • Het betreft de kerngegevens. Deze kerngegevens zijn het eerste hulp verslag, het operatieverslag, het PA verslag (histologie, cytologie en/ of obductie) en de klinische ontslagbrief.
 • Het belang van derden is groter dan de wens van de patiënt om zijn/haar dossier te vernietigen. Denk hierbij aan erfelijkheid en besmettelijke ziekten.
 • Als u een juridische procedure tegen de arts wilt beginnen.
 • Het vernietigen strijdig is met goed hulpverlenerschap .  Hiermee bedoelen wij als continuïteit van goede zorg voor u in het gedrang zou komen.
 • Dit zijn de kerngegevens in uw dossier. Deze kerngegevens zijn het eerste hulp verslag, het operatieverslag, het PA verslag (histologie, cytologie en/ of obductie) en de klinische ontslagbrief.

Meer informatie hierover vindt u in het patiënteninformatieblad beneden. Voor Informatie en de aanvraagformulieren zie de bijlagen.

Voor algemene vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Patiëntenservice tel: 043-3874567.
Meer informatie v.w.b. wetgeving: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische- behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling 

Sluit de enquête