Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Rechten en plichten

Inzage in uw medisch dossier

U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien en een kopie hiervan te ontvangen. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien.

De gegevens over uw behandeling worden bijgehouden in een EPD (Electronisch Patienten Dossier).

 • U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en een kopie hiervan te ontvangen, voor zover de inzage van een ander niet wordt geschaad.
 • Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
 • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind. Een ouder die niet het gezag over zijn/haar kind heeft, mag het medisch dossier van het kind niet inzien of een kopie hiervan opvragen.
 • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen het medisch dossier van hun kind inzien of een kopie opvragen met toestemming van het kind.
 • Iedereen die ouder is dan 16 jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage of opvragen van een kopie van het medisch dossier.

MijnMUMC+

U kunt (een deel van) uw medische gegevens eenvoudig thuis inzien via MijnMUMC+. Inloggen kunt u met uw eigen DigiD code.
In mijn MUMC+ kunt u inzage krijgen in oa:

 • Uw persoonlijke gegevens
 • Uw algemenen medische gegevens (denk aan allergieën, risicofactoren etc. )
 • Medische notities (gegevens uit de decursus) met een vertraging van 7 dagen.
 • Uw afspraken
 • Uw documenten. Hier vindt u correspondentie van de medische specialisten van het Maastricht UMC+ naar uw huisarts.
 • Uitslagen van onderzoeken

Voor meer informatie zie onze webpagina over MijnMUMC+

Een kopie van uw medisch dossier opvragen

Op uw verzoek maken wij een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier. U kunt een kopie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl of per post naar:
Maastricht UMC
Expertise-eenheid Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek
Afdeling Medische Gegevensverstrekking
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe. (Op de website van de Rijksoverheid staat beschreven hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt). Na verwerking van uw aanvraag wordt het dossier digitaal aangeleverd via een beveiligde mail (Surffilesender).
Heeft u geen printer? Dan kunnen wij het aanvraagformulier per post naar u toesturen. Neem dan telefonisch contact op met Patiëntenvoorlichting, tel: 043-387 4567

Opvragen van röntgenfoto’s en MRI scans

Medische beelden die gemaakt zijn bij de afdeling medische Beeldvorming/ Radiologie of bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde kunnen momenteel nog niet digitaal verstrekt worden. Indien u een kopie van de beeldvorming wenst moet u dit aanvragen middels onderstaand aanvraagformulier. Dit formulier dient u ingevuld, incl. een kopie van uw identiteit, terug te sturen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl

Gegevens in mijn dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen.

Bent u van mening dat de gegevens in uw medisch dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u uw behandelend zorgverlener vragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring, die als aanvulling kan worden toegevoegd aan uw dossier. Wenst u een aanvulling of correctie van uw medisch dossier te laten uitvoeren? Vul onderstaand aanvraagformulier in en mail het naar: medischdossier.patientenzorg@mumc.nl
Ook kunt u verzoeken om (een deel) van uw gegevens te vernietigen. De behandelend zorgverlener hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek als een ander belang heeft bij het bewaren van bepaalde gegevens uit het dossier of een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Als er geen wettelijke en/of medische bezwaren tegen de vernietiging bestaan, zal uw verzoek worden ingewilligd. Kunnen bepaalde gegevens niet vernietigd worden, zal u hierover schriftelijk geïnformeerd worden.

Bewaartijd van uw medische gegevens

De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt (Wgbo). Gegevens ouder dan de aangegeven datum zijn daarom ook niet meer op te vragen. Uitzonderingen zijn de kerngegevens die volgens de Archiefwet gedurende 115 jaar na uw geboortedatum bewaard dienen te worden (bv. klinische ontslagbrieven, operatieverslagen, PA verslagen (histologie, cytologie en/ of obductie), eerste hulp verslagen en klinisch genetische gegevens).

Inzage en kopie van het medisch dossier na overlijden

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van onze medewerkers van kracht. Uw nabestaanden hebben niet het recht om (delen van) uw dossier in te zien, de arts beslist of dit mogelijk is. Wilt u dat een vertegenwoordiger na uw overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dan kunt u hiervoor bij leven een machtiging verstrekken. Zie voor meer informatie de site van de patiëntenfederatie.

Geen MijnMUMC of Digid?

Neem contact op met de afdeling Patiëntenvoorlichting tel: 0031 43 387 4567. Zij kunnen u een aanvraagformulier doen toekomen per post of email.

Kosten

Normaal berekenen wij geen kosten voor kopieën van medische informatie. Uitzondering hierop zijn herhaalde verzoeken. Hiervoor brengen we de volgende kosten in rekening:

 • kopieën van medische verslagen: € 10 per verzoek
 • Cd-rom met kopieën van röntgenfoto's en/of MRI-scan: € 12,50 per verzoek

Informatie uit het elektronisch dossier verstrekken we digitaal. Bij alle genoemde kosten komt nog 21% BTW en de portokosten voor aangetekend verzenden. Deze tarieven zijn conform de geldende wet- en regelgeving.

Websites

Sluit de enquête