Vergoeding van behandelingen van Belgische patiënten

Vanaf 1 juli 2017 is de Europese regelgeving van kracht. Op basis van deze regelgeving zijn er twee mogelijkheden voor Belgische patiënten.

  • U krijgt toestemming voor de geplande zorg.
    U ontvangt een E112-/S2-formulier. De verrekening vindt plaats via Zilveren Kruis Buitenland.
  • De mutaliteit (Belgisch ziekenfonds ) geeft alleen toestemming voor behandeling in Nederland als de behandeling/zorg niet in België beschikbaar is of tegen gunstigere voorwaarden kan worden verleend.
    U heeft geen toestemming ontvangen.
    Als het om zorg gaat waarvoor toestemming* nodig is, heeft u geen recht op vergoeding. Als het zorg is waar geen toestemming voor nodig is, krijgt u een vergoeding op basis van de Belgische tarieven. Deze vergoeding ontvangt u nadat u zelf de betaling aan het Maastricht UMC+ heeft gedaan. In dit laatste geval gaat het met name om eenvoudige poliklinische zorg.

* Zorg waarvoor toestemming nodig is, is alle zorg die een ziekenhuisopname vereist en ambulante behandelingen (dagopnames) waarbij het gebruik van een CT-scanner, MRI-scanner, PET-scanner of Cath-lab nodig is. Verder is ook toestemming nodig voor een behandeling met radiotherapie.

Veel gestelde vragen

Kunt u mij vertellen welke behandelingen ik wel vergoed krijg?
Nee, dat kunnen wij u helaas niet vertellen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar die kan u verder helpen.

Waar kan ik terecht voor een prijsopgave van mijn behandeling?
U kunt een prijsopgave krijgen via de afdeling Zorgadministratie, Facturatie van het Maastricht UMC+. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer +31 43 – 387 72 78 en via e-mail: facturatie.feni@mumc.nl.

Heb ik recht op vergoeding op basis van mijn Europese verzekeringskaart?
Nee, een Europese verzekeringskaart is bedoeld voor spoedgevallen op het moment dat u in het buitenland verblijft.

Kan ik in het Maastricht UMC+ terecht voor laboratoriumonderzoeken als ik in een Belgisch ziekenhuis in behandeling ben?
Nee, deze onderzoeken moeten plaatsvinden binnen het behandelend ziekenhuis in België. Zo niet dan loopt u het risico dat u het onderzoek zelf moet betalen.

Heeft de manier van registreren in Nederland invloed op de vergoeding in België?
Nee, in Nederland moeten we registreren volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Op basis van deze registraties bepaalt de Belgische zorgverzekeraar de vergoeding met als basis de Belgische prijzen.

Krijgt een Belgische patiënt automatisch alle poliklinische zorg vergoed tegen Belgische tarieven?
Nee, als het poliklinische zorg is waarvoor toestemming vereist is, kan het zijn dat de Belgische verzekering vergoeding afwijst.

Is er een Belgische website waarop de regelgeving uitgelegd wordt?
Ja, op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wie betaalt het verschil tussen de Belgische vergoeding en het Nederlandse tarief?
Dit verschil zult u zelf moeten betalen.

Is het mogelijk voor Belgische patiënten de tarieven aan te passen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Op basis van wet- en regelgeving moeten onze passantenprijzen voor alle patiënten gelijk zijn.

Wie ontvangt de rekening als de patiënt geen toestemming heeft ontvangen voor de behandeling?
Als Belgische patiënt wordt u geregistreerd als ‘zelfbetaler’. Dat betekent dat u zelf de rekening ontvangt en moet betalen. Op basis van de verstrekte rekening kunt u een vergoeding ontvangen van de Belgische ziektekostenverzekeraar.

Weten wij hoe groot de verschillen zijn in vergoeding tussen de Nederlandse en de Belgische tarieven?
Nee, dat hangt af van de behandeling. Informatie over de prijzen van het Maastricht UMC+ kunt u krijgen bij de afdeling Zorgadministratie, Facturatie.
De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer +31 43 – 387 72 78 en via e-mail: facturatie.feni@mumc.nl.

Is er een verschil tussen een S2-formulier en een E112-formulier?
Het S2-formulier is de nieuwe naam van het E112-formulier, maar inhoudelijk zit er geen verschil tussen beide formulieren.

Waar kan ik nog meer informatie raadplegen?
www.zorgwijzer.nl
www.nza.nl
www.rijksoverheid.nl

Sluit de enquête