In de volgende gevallen dient u de factuur of een gedeelte daarvan zelf te betalen:

 • de verrekening van het verplicht eigen risico
 • als sprake is van een eigen bijdrage
 • als sprake is van onverzekerde zorg
 • als u geen verwijzing heeft voor een afspraak in het ziekenhuis (bijvoorbeeld van de huisarts of een andere specialist) en op eigen initiatief een ziekenhuisarts consulteert.

Eigen risico

Volgens de Zorgverzekeringswet hoort bij de basisverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder. Daardoor betaalt u een deel van de ontvangen zorg zelf. Het verplicht eigen risico is voor 2021 vastgesteld op € 385, -.
Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500, -. U krijgt dan van uw zorgverzekeraar korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. U betaalt dan dus wel maximaal € 885, - van de eerste zorgkosten zelf.
Niet alle medische zorg valt onder het verplichte eigen risico.

Zorg die niet onder het eigen risico valt

 • huisartsenzorg (waaronder de Huisartsenspoedpost Maastricht en Heuvelland) Let op: onderzoek en diagnostiek verzoek van uw huisarts valt wel onder het eigen risico
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • de griepprik voor risicogroepen
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
 • ketenzorg (zorg voor chronische aandoening die verleend wordt door diverse zorgverleners)
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • wijkverpleging (verpleging en persoonlijke verzorging)
 • zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
 • kosten van orgaandonatie
 • nationale bevolkingsonderzoeken (u betaalt wel eigen risico bij een eventueel vervolgonderzoek)
 • kosten van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • stoppen met roken-programma's.

Naast de bovenstaande zorg, kan ook uw zorgverzekeraar bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Meer informatie daarover krijgt u via uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan de zorgverzekeraar u vragen om een deel van uw behandeling zelf te betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het is daarom belangrijk dat u voor een behandeling eerst uw polisvoorwaarden nakijkt of bij uw zorgverzekeraar informeert.

Wanneer ontvang ik een factuur?

U kunt een factuur van het Maastricht UMC+ krijgen als u ‘onverzekerde zorg’ heeft ontvangen. Onverzekerde zorg is zorg die buiten de basisverzekering valt en afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed wordt via uw aanvullende verzekering.

Geen verwijzing? Dan betaalt u zelf de nota

Als u een specialist of een onderzoeksafdeling in een ziekenhuis wilt raadplegen, moet u een verwijzing vragen bij een erkend verwijzer. Raadpleegt u op eigen verzoek zonder verwijzing een specialist, dan ontvangt u zelf de nota en moet u deze ook zelf betalen.

Erkende verwijzers zijn:
 • huisartsen
 • medisch specialisten
 • arts-assistenten
 • sportartsen
 • bedrijfsartsen (voor arbeid gerelateerde aandoeningen)
 • artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • verpleeghuisartsen
 • psychiaters
 • SEH-artsen
 • physician assistents
 • tandprothetici (naar kaakchirurg)
 • triage-audiciens (naar KNO-arts),
 • optometristen (naar oogarts),
 • orthoptist (naar oogarts)
 • GGD-artsen voor aanvragen laboratorium onderzoeken (IZB en TBC),
 • GGD-artsen voor doorverwijzen in geval van bijv. SOA / TBC
 • tandartsen
 • orthodontisten
 • verloskundigen als het om verloskundige zorg gaat, of als het gaat om een verwijzing naar een kinderarts binnen de eerste 10 dagen na bevalling
 • verpleegkundig specialisten
 • klinisch fysici Audioloog (naar KNO-arts)
 • klinisch technoloog
 • kaakchirurgen
 • jeugdartsen
 • schoolarts
 • consultatiebureau-arts

Let op: bovenstaande verwijzers kunnen per zorgverzekeraar verschillen

 

 

Sluit de enquête