In de volgende gevallen dient u de factuur of een gedeelte daarvan zelf te betalen:

 • de verrekening van het verplicht eigen risico
 • als sprake is van een eigen bijdrage
 • als sprake is van onverzekerde zorg
 • als u geen verwijzing heeft voor een afspraak in het ziekenhuis (bijvoorbeeld van de huisarts of een andere specialist) en op eigen initiatief een ziekenhuisarts consulteert.

De NIPT-test

De NIPT is sinds 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

Voor meer informatie met betrekking tot de NIPT verwijzen wij u naar de website: www.pns.nl/professionals/nipt

Situatie voor 01.04.2023:
Zwangere zonder medische indicatie:
 • Eigen bijdrage ad € 175
 • Geen verrekening van Eigen Risico
 • Vergoeding via Overheid (VWS) voor kosten boven € 175
Zwangere met medische indicatie:
 • Geen eigen bijdrage
 • Geen verrekening van Eigen Risico
 • Vergoeding via Zorgverzekeraar
Situatie na 01.04.2023:
Zwangere zonder medische indicatie:
 • Geen eigen bijdrage
 • Geen verrekening van Eigen Risico
 • Vergoeding via Overheid (RIVM)
Zwangere met medische indicatie:
 • Geen eigen bijdrage
 • Geen verrekening van Eigen Risico
 • Vergoeding via Zorgverzekeraar

Eigen risico

Volgens de Zorgverzekeringswet hoort bij de basisverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder. Daardoor betaalt u een deel van de ontvangen zorg zelf. Het verplicht eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385, -.
Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500, -. U krijgt dan van uw zorgverzekeraar korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. U betaalt dan dus wel maximaal € 885, - van de eerste zorgkosten zelf.
Niet alle medische zorg valt onder het verplichte eigen risico.

Zorg die niet onder het eigen risico valt

 • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost) Let op: onderzoek en diagnostiek verzoek van uw huisarts valt wel onder het eigen risico
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • de griepprik voor risicogroepen
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • bepaalde zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
 • ketenzorg (zorg voor chronische aandoening die verleend wordt door diverse zorgverleners)
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • wijkverpleging (verpleging en persoonlijke verzorging)
 • zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
 • kosten van orgaandonatie (inclusief nacontroles, reiskosten)
 • nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen (u betaalt wel eigen risico bij een eventueel vervolgonderzoek)
 • kosten van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • stoppen met roken-programma's
 • de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de 20-wekenecho

Naast de bovenstaande zorg, kan ook uw zorgverzekeraar bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Meer informatie daarover krijgt u via uw zorgverzekeraar.

Let op: wel eigen risico bij spoedeisende hulp.

Voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost hoeft u geen eigen risico te betalen. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Tenminste, als de situatie het toelaat. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar het ziekenhuis. Alles wat de huisarts voorschrijft of aanvraagt, wordt wél verrekend met uw eigen risico. Zoals medicijnen of een bloedonderzoek. 

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan de zorgverzekeraar u vragen om een deel van uw behandeling zelf te betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het is daarom belangrijk dat u voor een behandeling eerst uw polisvoorwaarden nakijkt of bij uw zorgverzekeraar informeert.

Wanneer ontvang ik een factuur?

U kunt een factuur van het Maastricht UMC+ krijgen als u ‘onverzekerde zorg’ heeft ontvangen. Onverzekerde zorg is zorg die buiten de basisverzekering valt en afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed wordt via uw aanvullende verzekering.

Geen verwijzing? Dan betaalt u zelf de nota

Als u een specialist of een onderzoeksafdeling in een ziekenhuis wilt raadplegen, moet u een verwijzing vragen bij een erkend verwijzer. Raadpleegt u op eigen verzoek zonder verwijzing een specialist, dan ontvangt u zelf de nota en moet u deze ook zelf betalen.

Erkende verwijzers zijn:

 • huisartsen
 • medisch specialisten
 • arts-assistenten
 • sportartsen
 • bedrijfsartsen (voor arbeid gerelateerde aandoeningen)
 • artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • verpleeghuisartsen
 • psychiaters
 • SEH-artsen
 • physician assistents (werkzaam binnen MSZ)
 • physician assistents (werkzaam in eerste lijn of verpleeghuizen)
 • tandprothetici (naar kaakchirurg)
 • triage-audiciens (naar KNO-arts),
 • optometristen (naar oogarts),
 • orthoptist (naar oogarts)
 • GGD-artsen voor aanvragen laboratorium diagnostiek (IZB en TBC),
 • GGD-artsen voor doorverwijzen in geval van bijv. SOA / TBC
 • Tandartsen voor kaak chirurgische behandeling
 • Tandartsen CBT naar MSZ: neuroloog, anesthesioloog (pijnpoli) en KNO-arts
 • Orthodontisten voor kaak chirurgische behandeling
 • verloskundigen als het om verloskundige zorg gaat, of als het gaat om een verwijzing naar een kinderarts binnen de eerste 10 dagen na bevalling
 • Verloskundige naar KNO arts i.v.m. klieven tongriempje
 • verpleegkundig specialisten (werkzaam binnen MSZ)
 • verpleegkundig specialisten (werkzaam in eerste lijn of verpleeghuizen)
 • klinisch fysicus Audioloog (naar KNO-arts)
 • klinisch technoloog (is als taakherschikker werkzaam in de tweede lijn en mag vanuit die rol doorverwijzen)
 • kaakchirurgen
 • jeugdartsen
 • RIVM naar een (specialiseerde) kinderarts bij een positieve/afwijkende uitslag van een hielprik

Let op: bovenstaande verwijzers kunnen per zorgverzekeraar verschillen

 

 

Sluit de enquête