Er zijn vier verschillende soorten zorgverzekeringen: restitutie, combinatie, natura en budget. Tussen deze verzekeringen zijn er grote verschillen. Denk hierbij vooral aan de premie en het aantal gecontracteerde zorgverleners.
U kunt kiezen uit de onderstaande zorgpolissen.

De restitutiepolis: grote keuzevrijheid, relatief hoge premie

Met een restitutiepolis kunt u zelf kiezen bij wie u uw zorg afneemt. U kunt kiezen voor een ziekenhuis in de buurt of juist een specialist verder weg. U heeft als patiënt dus een volledig vrije zorgkeuze. De kosten voor de zorg declareert u bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoed dus de kosten vanuit de basisverzekering bij alle behandelaars. Voor deze verzekeringsvorm hebben de verzekeraars contracten afgesloten bij een groot aantal zorgaanbieders.
Kiest u voor zorg door een niet gecontracteerde aanbieder, dan krijgt u het gemiddelde tarief voor de behandeling vergoed. In het geval van een zuivere restitutiepolis zelfs de gehele werkelijke kosten. Voor de meeste zorg vanuit de basisverzekering betaald u wel altijd eerst uw eigen risico. De restitutiepolis is qua premie de duurste vorm van zorgverzekering.

De naturapolis: beperkte keuzevrijheid, relatief lage premie

Hebt u een naturapolis, dan betekent dit dat u voor planbare zorg alleen gebruik kunt maken van zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Na de behandeling hoeft u niets te betalen, uw zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor deze verzekeringsvorm hebben de zorgverzekeraars contracten afgesloten met een groot aantal zorgaanbieders. Uit die aanbieders kunt u kiezen als u hun zorg nodig hebt. U hebt dus minder keuzevrijheid als u een volledige vergoeding wil, maar u betaalt ook minder premie dan bij een restitutiepolis. U kunt ook bij deze polis kiezen voor niet gecontracteerde zorgverleners, maar dan krijg u meestal maar een deel van de kosten vergoed. Ook bij deze polis geldt dat voor de meeste zorg vanuit de basisverzekering u wel altijd eerst uw eigen risico betaald.

De budgetpolis: weinig keuzevrijheid, laagste premie

Net als bij de naturapolis heeft een verzekeraar met een budgetpolis contracten afgesloten met zorgverleners. U kunt met deze polis maar bij een(zeer) beperkt aantal zorgverleners terecht. Als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt u gewoon uw rekening vergoed. Gaat u naar een niet gecontracteerde zorgverlener, dan moet u vaak minimaal 20% van de rekening zelf betalen. De budgetpolis is de goedkoopste vorm van een zorgverzekeringspolis maar kan wel financieel nadelige gevolgen voor u als verzekerde hebben. Het is een naturapolis, maar dan met minder keuzemogelijkheden. Ook bij deze polis geldt dat voor de meeste zorg vanuit de basisverzekering u wel altijd eerst uw eigen risico betaalt. 

De combinatiepolis: deels restitutie, deels natura

De naam zegt het al: een combinatiepolis of mixpolis is een combinatie van een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een combinatiepolis hebt u voor sommige zorg recht op een vergoeding op naturabasis. Voor andere zorg heb je juist weer recht op een vergoeding op restitutiebasis. In de verzekeringsvoorwaarden wordt aangegeven welke behandelingen in natura vergoed worden, en welke via restitutie. Ook bij deze polis geldt dat voor de meeste zorg vanuit de basisverzekering u wel altijd eerst uw eigen risico betaald.

De Pro Life polis

In de basisverzekering zitten behandelingen waar sommige mensen principiële bezwaren tegen hebben. Zij kunnen terecht bij Pro Life, dat zorgverzekeringen aanbiedt zonder vergoeding voor zaken als abortus, geslachtsverandering euthanasie en en bepaalde vormen van anticonceptie. Ook bij deze polis geldt dat voor de meeste zorg vanuit de basisverzekering u wel altijd eerst uw eigen risico betaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête