Als u onze website bezoekt, dan verwerkt het Maastricht UMC+ gegevens van uw bezoek. Onze website verzamelt, zoals de meeste websites, deze gegevens in onze logfiles. Deze gegevens omvatten een deel van uw IP-adres, uw browsergegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), het tijdstip van het bezoek en welke pagina's zijn bezocht. Deze gegevens zijn niet direct naar u te herleiden omdat wij slechts een gedeelte van het IP-adres ter beschikking krijgen. Hierdoor kunnen wij alleen bepalen in welke regio van Nederland, of elders op de wereld, u zich als onbekende bezoeker bevindt op het moment van het bezoek. De gegevens worden alleen gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van onze website, met als doel onze informatieverstrekking te verbeteren. Meer informatie hierover kunt lezen in ons cookiebeleid

U kunt als bezoeker van www.mumc.nl de gegevens inzien die wij van u verwerken, u kunt ze laten wijziging, aanvullen, maar ook vernietigen. Het is altijd mogelijk dat u vragen heeft over de wijze waarop het MUMC+ omgaat met uw privacy. Wanneer u deze vragen heeft of ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hopen wij dat u dit aangeeft. We kunnen dan samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het MUMC+ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het mailadres: fg@mumc.nl. Hopelijk kunt op die manier uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Dit neemt niet weg dat u ook nog altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris <link plaatsen>.

Sluit de enquête