Het MUMC+ heeft verschillende social media accounts. Denk hierbij aan Twitter en Facebook. Wanneer u ons volgt op één van onze accounts, dan hebben wij alleen toegang tot uw openbare profielgegevens. Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen wanneer u deze met ons deelt via één van onze accounts. U mag altijd de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken. Het is altijd mogelijk dat u vragen heeft over de wijze waarop het MUMC+ omgaat met uw privacy. Wanneer u deze vragen heeft of ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hopen wij dat u dit aangeeft. We kunnen dan samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het MUMC+ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het mailadres: fg@mumc.nl. Hopelijk kunt op die manier uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Dit neemt niet weg dat u ook nog altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris 

Sluit de enquête