Het MUMC+ gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Ook als u bij ons solliciteert, behandelen we uw gegevens vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluiten voor onze eigen werving- en selectiedoeleinden. We verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer er een wettelijke verplichting is of we dit met elkaar hebben afgesproken.

 

Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door het MUMC+ en worden opgenomen in onze database. Als de sollicitatieprocedure niet leidt tot een aanstelling bij het MUMC+, anonimiseren we uw gegevens vier weken na de (meest recente) sollicitatieprocedure. Wanneer u op het sollicitatieformulier expliciet heeft aangegeven dat wij gegevens één jaar mogen bewaren, anonimiseren we uw gegevens één jaar na de (meest recente) sollicitatieprocedure. Anonimiseren betekent dat de gegevens niet meer tot u te herleiden zijn. Het zijn dan geen persoonsgegevens meer. U mag uw persoonsgegevens altijd eerder laten anonimiseren, maar ook inzien en/of aanvullen. Stuur uw verzoek dan naar: solliciteren.wervingsselectie@mumc.nl

Sluit de enquête