Studenten en cursisten

Wanneer een cursus of opleiding volgt bij het ziekenhuis, dan wij verwerken wij de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn. Dit zijn uw NAW-gegevens, maar ook uw studieresultaten. Deze gegevens worden volgens landelijke normen (wij zijn hiervoor gecertificeerd) beschermd en beveiligd. Zo zijn ze alleen toegankelijk voor bevoegde personen. 

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteert het MUMC+ de volgende wettelijke uitgangspunten:

  • Het MUMC+ verwerkt uw gegevens alleen met het doel om een cursus/opleiding te verzorgen. Dit wordt doelbinding genoemd;
  • Wij verwerken uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant. Rechtmatig betekent dat er een rechtsgrond aanwezig moet zijn voor de verwerking. Voor u als cursist/student is deze rechtsgrond de overeenkomst die u met het MUMC+ hebt gesloten. Behoorlijk houdt in dat de verwerking op fatsoenlijke wijze gebeurt. Een transparante verwerking betekent dat wij u goed informeren over welke gegevens we van u verwerken en op welke manier;
  • Wij streven naar een juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat we ons inspannen om te zorgen dat de verwerkte gegevens zowel nauwkeurig als actueel zijn;
  • Voor onze dienstverlening verzamelen we niet meer gegevens dan welke hiervoor noodzakelijk zijn;
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

U kunt als cursist of student van het MUMC+ de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken, u kunt ze laten wijzigen, aanvullen, maar ook vernietigen. Voor een dergelijk verzoek, kunt zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming (linken naar het algemene stukje over de FG). Ook wanneer een u niet tevreden bent over de verwerking van uw gegevens, kunt zich tot de Functionaris Gegevensbescherming wenden. 

Sluit de enquête