Vroeg revalidatie op de intensive care

Als u bent opgenomen op de intensive care (en soms ook op de medium care) kan een revalidatiearts betrokken zijn bij uw behandeling. Er wordt dan veelal vanuit het multidisciplinair revalidatie team samengewerkt om in een vroeg stadium bezig te zijn met uw revalidatie, passend bij de mogelijkheden van dat moment. Hierbij is er niet alleen aandacht voor uw lichamelijke conditie, maar ook voor psychische aspecten die gepaard kunnen gaan bij opname op een intensive care.

Vanuit deze werkwijze kunt u te maken krijgen met een therapeut van het activiteitencentrum. De therapeut observeert wat er mogelijk is qua cognitie, activering, stemming en belastbaarheid en koppelt deze observaties en de daarbij behorende bejegeningsadviezen terug naar het multidisciplinaire team. Observatie gebeurt door creatieve- of  speloefeningen, en waar mogelijk door gesprek. Door zelf zo actief mogelijk te zijn helpt u mee aan uw eigen revalidatieproces. Hierbij maakt u telkens (kleine) stapjes in opbouw van oefeningen zodat u langzaam sterker wordt .

Als het voor u moeilijk is om zelfstandig actiever te worden, kan de therapeut u hierbij coachen. Uw therapeut zal u stimuleren en uitdagen tijdens dit proces waarbij de focus per sessie aansluit bij wat op dat moment nodig is en bijdraagt aan uw revalidatie.  

De aangeboden oefeningen sluiten zoveel mogelijk aan bij uw eigen interesses. Soms wordt er echter gekozen voor oefeningen die u thuis misschien nooit zou doen, maar die wel helpend zijn bij uw revalidatiedoelen. Wanneer tijdens de coaching de nadruk komt te liggen op de psychische aspecten van uw opname, kan de therapeut coaching aanbieden gericht op het verhogen van uw persoonlijke veerkracht op basis van ART2ACT.

 

 

Sluit de enquête