Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Gynaecologie en Obstetrie

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Gynaecologie en Obstetrie

Polikliniek Dagen Weken
Beeldconsult-beeldbellen Gyn & Obstetrie 5 1
Functieafdeling IVF 11 2
Incontinentie van de vrouw 25 4
Polikliniek Gynaecologie algemeen 14 2
Polikliniek zwangere 5 1
Behandeling Dagen Weken
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 54 8
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 62 9
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 19 3
Laatst aangepast: 9 juni 2021 13:10
Sluit de enquête