Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Gynaecologie en Obstetrie

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Gynaecologie en Obstetrie

Polikliniek Dagen Weken
(verdenking) maligniteit 3
Functieafdeling IVF 8
Incontinentie van de vrouw 52
Polikliniek Gynaecologie algemeen 21
Polikliniek zwangere 8
Behandeling Dagen Weken
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 13
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 191
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 11
Operatieve behandeling stressincontinentie 3
Laatst aangepast: 10 mei 2022 09:59
Sluit de enquête