Websites infectiepreventie

Richtlijnen en protocollen

  1. Protocollen Werkgroep Infectie Preventie (WIP): https://www.rivm.nl/werkgroep-infectie-preventie-wip
  2. Richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS):   https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/richtlijnen

Websites

  1. Vereniging voor Hygiene en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG, NL): https://vhig.nl/
  2. Werkgroep Hygiene en Infectiepreventie van de NVMM: https://www.nvmm.nl/
  3. Society for Hospital Epidemiology of America (SHEA, USA): https://www.shea-online.org/
  4. Healthcare Infection Society (HIS, UK): https://www.his.org.uk/
  5. European Centers for Disease Control (ECDC, Europa): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/directory-online-resources-prevention-and-control-antimicrobial-resistance-amr
  6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA): https://www.cdc.gov/
Sluit de enquête