Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Interne Geneeskunde

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Interne Geneeskunde

Polikliniek Dagen Weken
Brugpoli Endocrinologie 28 4
Poli allergologie 56 8
Polikliniek endocrinologie 37 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 22 3
Polikliniek Immunologie 73 10
Polikliniek infectieziekten 25 4
Polikliniek Interne algemeen 18 3
Polikliniek Nefrologie 47 7
Laatst aangepast: 9 november 2021 16:36
Sluit de enquête