Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Interne Geneeskunde
Polikliniek Dagen Weken
Brugpoli Endocrinologie 23
Poli allergologie 75
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 23
Polikliniek endocrinologie 86
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 5
Polikliniek geriatrie 23
Polikliniek Immunologie 50
Polikliniek infectieziekten 53
Polikliniek Interne algemeen 33
Polikliniek Nefrologie 59
Laatst aangepast: 23 maart 2023 14:23
Sluit de enquête