Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Keel, Neus en Oor (KNO)
Polikliniek Dagen Weken
Polikliniek evenwicht 90
Polikliniek KNO algemeen 40
Behandeling Dagen Weken
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 95
Tonsillectomie en/of adenotomie 56
Laatst aangepast: 28 november 2023 10:38

De oorzaak van de lange wachttijd voor de kinderdagbehandelingen (trommelvliesbuisjes, neusamandel en keelamandelen) is gelegen in de opgelopen wachtlijst tijdens de COVID-19 periode en de schaarste aan zowel operatiedagen voor kinderen als aan bedden op de kinderafdeling. Voor een passende oplossing of alternatief neem contact op  met  uw KNO-arts of met de polimedewerkers.

Sluit de enquête