Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Keel, Neus en Oor (KNO)

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Keel, Neus en Oor (KNO)

Polikliniek Dagen Weken
Beeldconsult - beeldbellen KNO 13
Polikliniek evenwicht 61
Polikliniek KNO algemeen 12
Behandeling Dagen Weken
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 102
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 91
Tonsillectomie en/of adenotomie 80
Laatst aangepast: 7 september 2022 10:00
Sluit de enquête