Bezoekregels

Wij hebben op onze afdeling enkele bezoekregels waarvan wij verwachten dat U zich daaraan houdt.

 Voor ouders, zusjes en broertjes gelden géén bezoektijden op de afdeling.

 • Bezoek (vanaf 12 jaar!) is de hele dag welkom, maar omdat wij de rust op de afdeling (en voor de kinderen) willen waarborgen, mogen er MAXIMAAL 2 personen per kind aanwezig zijn.
 • Bezoekers mogen elkaar éénmalig aflossen.
 • Omdat de kinderen hun rust nodig hebben is het voor hen beter dat ze tussen de verzorgingen door niet wakker gemaakt worden. Ook willen we dat er rustig en zacht gepraat wordt. Bij calamiteiten kunnen ouders en bezoek gevraagd worden om de zaal te verlaten.
 • Voor vragen kunt u bij een van de verpleegkundigen terecht.

Hygiëne regels

Hygiënische maatregelen zijn van groot belang voor onze allerkleinsten. Om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen nemen de ziekenhuismedewerkers, op de afdeling neonatologie, preventieve hygiënische maatregelen. Deze maatregelen bestaan voornamelijk uit het regelmatig desinfecteren van de handen, het zo “schoon” mogelijk werken en het zonodig dragen van handschoenen,mondkapjes en overschorten.

U als ouder, bezoeker kunt ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van verspreiding van bacteriën en virussen. Neem daarom bovenstaande maatregelen in acht. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor het welbevinden van de pasgeborene.

Kluisjes

 

 • Jassen, tassen en sieraden (inclusief ringen) bergt u op in één van de kastjes. Deze kastjes zijn voorzien van een codeslot. . De gebruiksaanwijzing hangt erbij.
 • Het kan gebeuren dat u uw ringen niet kan uitdoen, geef dit door aan een verpleegkundige op zaal, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.
 • Na het in gebruik nemen van het kluisje wast u uw handen en onderarmen met water en vloeibare zeep. 

Op zaal:

 • Bij binnenkomst moet u de handen goed inwrijven met handdesinfectans. De dispensers bevinden zich boven de wasbakken.
 • Bij wondjes aan de handen, ook al zijn deze afgedekt met een pleister, moet u steeds handschoenen dragen.
 • Voordat u in de couveuse gaat of uw baby aanraakt moet u steeds uw handen desinfecteren. Bij elke couveuse hangt een dispenser.
 • Vermijdt tijdens het contact met uw baby met de handen in het haar te zitten of aan uw gezicht te komen. Gebeurt dit toch dan moet u uw handen opnieuw desinfecteren.
 • Bent u of is het bezoek verkouden of in contact geweest met iemand met een infectieziekte, dan dient u met de verpleegkundige vooraf te overleggen over de te treffen maatregelen. Een mondkapje kan al een hulpmiddel zijn.

Parkeren ouders

Informatie over parkeren

Sluit de enquête