De operatieafdeling is een grote afdeling waar veel disciplines werken. Naast de anesthesiologen en de operateurs zijn er op de operatiekamer anesthesiemedewerkers en operatieassistenten aanwezig.

Anesthesiemedewerkers

De anesthesiemedewerker assisteert de anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt vóór, tijdens en na de operatie. De anesthesiemedewerker zorgt ook voor de anesthesiologische apparatuur. De eindverantwoordelijkheid van de anesthesietechniek (algehele narcose of plaatselijke verdoving) tijdens de operatie ligt bij de anesthesioloog. Toch heeft de anesthesiemedewerker ook een grote verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van de lichaamsfuncties moet een anesthesiemedewerker oplettend en nauwkeurig werken en direct reageren als er complicaties optreden.

Operatieassistenten

De operatieassistent assisteert de chirurg en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van assisterende, instrumenterende en omloopwerkzaamheden bij de operatie.  De operatieassistent zorgt er voor dat de operatiekamer met alle apparatuur en instrumentarium na elke operatie weer klaar wordt gemaakt voor de volgende operatie.

Holdingmedewerker

U wordt door de verpleegkundige naar de holding gebracht waar u tijdelijk verblijft voordat u geopereerd wordt.  De holdingmedewerker ontvangt u en zorgt  voor  de  voorbereiding  op uw operatie. 

Recoveryverpleegkundige

Na de operatie gaat u naar de recovery. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspeekpunt als u vragen heeft. U krijgt bijvoorbeeld extra pijnstilling als u dat nodig heeft. Zij bewaken voortdurend uw ademhaling, hartslag en bloeddruk. 

Sluit de enquête