Verpleegafdeling

De patiënten die worden behandeld door ons team Ouderengeneeskunde liggen niet op één verpleegafdeling. De aard van de gezondheidsproblemen bepaalt op welke verpleegafdeling de patiënt wordt opgenomen. Het team Ouderengeneeskunde wordt door de hoofdbehandelaar om advies gevraagd. Ook kunnen zij op eigen initiatief bij patiënten langsgaan.

De bezoektijden worden door de afdelingen zelf bepaald. Vraag aan de afdeling waar u wordt opgenomen welke bezoektijden zij hebben. 

Met vragen kunt u terecht bij de betreffende verpleegafdeling. Zij kunnen indien nodig contact opnemen met het team Ouderengeneeskunde.

Sluit de enquête