Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden/aanmeldwachttijden, hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.

De behandelingswachttijd Psychiatrie (wachttijd vanaf de intake tot en met het moment dat de behandeling start)  per diagnosegroep is 0 weken.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Wacht- en toegangstijden:

Op dit moment kunnen geen nieuwe patiënten met eetstoornissen in behandeling genomen worden

Psychiatrie
Polikliniek Dagen Weken
Geheugenpolikliniek: dementie en overige 11
GGZ kind en jeugd 46
Polikliniek Stemming Angst Trauma Depressie Bipolair Bipolaire Stoornissen 5
Laatst aangepast: 16 mei 2023 11:00
Sluit de enquête