Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Waar moet ik op letten ná de ingreep?

Er zijn een aantal aandachtspunten die na iedere ingreep gelden. U vindt deze punten ook in onze patiëntenfolder Informatie over Anesthesie

  • Na anesthesie mag u gedurende 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of met machines werken. Regel daarom vooraf iemand die u na de ingreep terug naar huis brengt.
  • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Of zorg dat er die nacht iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is, zodat u snel hulp hebt bij eventuele complicaties.
  • De behandelend anesthesioloog maakt afspraken over de voor u geschikte pijnmedicatie. Als u in dagbehandeling wordt behandeld, raden wij u aan om vooraf al paracetamol in huis te hebben. Andere pijnmedicatie ontvangt u na de ingreep op recept van de arts. U kunt uw medicijnen afhalen bij uw eigen apotheek of bij de apotheek in het ziekenhuis.

Met wie moet ik contact opnemen bij vragen of complicaties? 

Voor vragen over de anesthesie kunt u contact opnemen met de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Voor alle overige vragen, kunt u contact opnemen met de polikliniek van het specialisme dat uw ingreep verricht heeft of met uw huisarts. Zie voor de actuele telefoonnummers van deze poliklinieken de algemene website van het MUMC+. Buiten kantoortijden en bij complicaties of ernstige bijwerkingen ( zoals nabloedingen, koorts en pijn) kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).  

360 recovery_rondleiding
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête