Brandveiligheid

Brandveiligheid is van groot belang en krijgt dan ook veel aandacht in het Maastricht UMC+. Zo zijn maatregelen getroffen die brand moeten voorkomen of de gevolgen tot een minimum moeten beperken.

Sprinklers en rookmelders

Op alle afdelingen van het ziekenhuis zijn handblussers en brandslangen aanwezig. In nagenoeg alle ruimtes met een verhoogd brandrisico zijn rookmelders geplaatst. Sommige afdelingen hebben vanwege het verhoogde brandrisico tevens een sprinklerinstallatie, zoals het centrale magazijn.

Bedrijfshulpverlening

Het Maastricht UMC+ beschikt over een interne hulpdienst: de Bedrijfshulpverlening (BHV). Deze hulpdienst is bedoeld om tijdens gevaarlijk situaties (calamiteiten) letsel en schade van patiënten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De medewerkers van de Bedrijfshulpverlening, de zogenoemde 'bedrijfshulpverleners' (BHV-ers) zijn hiertoe speciaal opgeleid. Gedurende het hele jaar zijn 24 uur per dag minimaal vijf BHV-ers in het ziekenhuis aanwezig. Zij zijn bij een calamiteit binnen drie minuten ter plaatste.

Vlucht- en ontruimingsplannen

Op elke afdeling van het Maastricht UMC+ vindt u vluchtplannen, waarop is aangegeven langs welke route u bij een calamiteit (zoals een brand) de afdeling/het gebouw moet verlaten. Verder beschikt elke afdeling (naast een algemeen MUMC+-calamiteitenplan) over een ontruimingsplan. Hierin staat per afdeling specifiek aangegeven wat de bijzondere kenmerken van die afdeling zijn in relatie tot brandveiligheid en hoe te handelen bij een ontruiming.

Oefeningen

Om goed voorbereid te zijn op een eventuele calamiteit houdt de Bedrijfshulpverlening regelmatig kleine en grote calamiteitenoefeningen in en rondom het gebouw. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met de Maastrichtse Brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Zuid-Limburg. De GHOR is de procesverantwoordelijke instantie voor geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen.
Het Maastricht UMC+ houdt ongeveer acht keer per jaar, samen met de Brandweer Maastricht, brand- en ontruimingsoefeningen. Daarnaast organiseert het Maastricht UMC+ jaarlijks zo'n 20 zogenoemde 'droge oefeningen'. Dat wil zeggen zonder water en zonder brandweer..

Sluit de enquête