Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

De Consumer Quality Index (ofwel CQI of CQ-index) is een gestandaardiseerde methodiek waarmee jaarlijks op landelijk niveau de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt gemeten wordt. De CQI is geïntroduceerd in 2006 en bestaat uit een aantal vragenlijsten en een gestandaardiseerde systematiek voor dataverzameling, analyse en rapportage. De vragenlijst 'CQI ziekenhuizen' wordt sinds 2009 in alle universitair medische centra (umc's) gebruikt om de klantervaringen te meten. Het onderzoek wordt in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) uitgevoerd door MediQuest, een geaccrediteerd meetbureau. De CQI ziekenhuizen bestaat uit twee verschillende vragenlijsten: een vragenlijst voor patiënten die minstens één nacht waren opgenomen (CQI ziekenhuisopname) en een vragenlijst voor patiënten die een polikliniek bezochten(CQI poliklinische zorg). Ieder jaar worden door MediQuest ruim 100.000 vragenlijsten verstuurd, ongeveer 12.500 per UMC.

Rapportcijfer Maastricht UMC+

Jaar

Klinische opname

Poliklinische Zorg

2013

7,83

8,15

2014

7,85

8,21

2015

7,92

8,31

2016

8,00

8,32

De individuele resultaten worden aan de afzonderlijke afdelingen gerapporteerd, waardoor per afdeling specifieke verbetermaatregelen doorgevoerd kunnen worden. Bij de rapportage en verbeterprojecten worden ook de resultaten uit andere metingen meegenomen (klachten, Zorgkaart Nederland, Alles-naar-wens kaartjes etc.).

Sluit de enquête