De VRE-bacterie: veelgestelde vragen

Wat is een VRE-bacterie?

VRE is een afkorting van 'Vancomycine Resistente Enterokok'. Enterokokken zijn bacteriën die in de darmen van gezonde mensen voorkomen. Ze zijn daar niet gevaarlijk. Soms kunnen enterokokken infecties veroorzaken, vooral bij patiënten met een verminderde weerstand. De VRE-bacterie is een enterokok die moeilijk te behandelen is omdat hij ongevoelig is voor de gangbare antibiotica (waaronder vancomycine).


Is de VRE-bacterie gevaarlijk?

Nee, voor gezonde mensen is hij niet gevaarlijk. Maar bij patiënten met een verminderde weerstand kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken. De behandeling van die infectie is niet makkelijk omdat de VRE-bacterie zoals gezegd ongevoelig is voor de gangbare antibiotica. Er moet dan gebruik gemaakt worden van andere antibiotica die moeilijker toe te dienen zijn of veel bijwerkingen veroorzaken.


Kan ik ziek worden van de VRE-bacterie?

Mensen die VRE-drager zijn merken daar in principe niets van. Zij dragen de bacterie gewoon bij zich zonder daar zelf klachten van te hebben. Bij mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie tot infecties leiden.


Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind?

Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind.


Hoe verspreidt de VRE-bacterie zich?

De bacterie verspreidt zich via direct contact (handen) of via voorwerpen, bijvoorbeeld via het bed, het nachtkastje of het toilet, en kan daar ook goed overleven. Op deze manier kan de bacterie worden overgebracht van de ene naar de andere patiënt. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht.


Ik heb diarree, komt dat door VRE?

VRE veroorzaakt geen diarreeklachten. Diarree kan allerlei oorzaken hebben, het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door medicijnen of virussen.


Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?

In de thuissituatie vormt VRE geen probleem. VRE-dragerschap vormt namelijk geen risico voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan het eventueel tot een infectie leiden.


Mijn familie heeft me bezocht in het ziekenhuis. Moeten zij zich ook laten testen?

Nee. VRE-dragerschap is geen probleem voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan het eventueel tot een infectie leiden. Daarom hoeven alleen patiënten zich te laten testen. Bij kortdurende contacten is de kans op overdracht van VRE zeer klein.


Ik moet een operatie/behandeling ondergaan, kan die gewoon doorgaan?

Als u (mogelijk) drager van VRE bent en u moet een operatie/behandeling ondergaan, dan kan die gewoon doorgaan. Wel worden er voor, tijdens en na de operatie extra maatregelen genomen door de medewerkers. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen.


Wat als ik opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?

Als u (mogelijk) drager van VRE bent, vragen wij u dit bij eventuele opname of bij een polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden. De medewerkers kunnen dan maatregelen nemen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Als u via ons direct wordt overgedragen aan een ander ziekenhuis, lichten wij het ziekenhuis in.


Ik moet binnenkort naar een polikliniek, maar weet niet of ik VRE-drager ben. Kan ik de polikliniek gewoon bezoeken?

U kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. Voor de poliklinieken gelden dezelfde maatregelen als bij een opname, namelijk dat bij lichamelijk onderzoek schort en handschoenen worden gedragen. Van de mogelijke besmetting is een melding gemaakt in uw dossier. De medewerkers van de polikliniek weten dus precies wat ze moeten doen.


Hoe kom je weer van de VRE-bacterie af?

Als u gezond bent, zal de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer verdwijnen uit het lichaam. Het is helaas niet goed bekend hoe lang dat kan duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, vragen wij u om altijd uw handen te wassen na toiletbezoek.


Meer vragen?

Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met de Afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie via 043 387 71 35.

 

Sluit de enquête