Vermijdbare schade

Patiëntveiligheid betekent het voorkomen van onbedoelde schade aan de patiënt. De overheid wil dat ziekenhuizen op een systematische, structurele en transparante manier werken aan de verbetering van de patiëntveiligheid. Het Maastricht UMC+ neemt deze verantwoordelijkheid uiterst serieus en doet er alles aan om uw veiligheid tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te waarborgen.

Voorkomen vermijdbare schade

Niet alle schade hoeft het gevolg te zijn van een fout. Denk bijvoorbeeld aan de bijwerkingen van sommige medicijnen. En niet iedere fout leidt direct tot schade. Vermijdbare schade is onbedoelde schade aan de patiënt die voorkomen had kunnen worden. Het Maastricht UMC+ doet er alles aan om vermijdbare schade te voorkomen en de risico's daarop te minimaliseren. Want elk geval van vermijdbare schade is er een te veel.

Patiëntveiligheidssysteem

Om vermijdbare schade te voorkomen, heeft het Maastricht UMC+ onder meer een patiëntveiligheidssysteem ingevoerd. Dit is een structuur die gericht is op het continu verbeteren van de patiëntveiligheid. De belangrijkste taken van het patiëntveiligheidssysteem zijn:

  • het voorspellen
  • het opsporen en
  • het systematisch beheren van risico's op schade.

Dit moet ervoor zorgen dat het risico op schade, geminimaliseerd - of beter nog - voorkomen wordt.

Voor meer informatie, kijk op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: www.igj.nl. 

Sluit de enquête