Bestrijding ziekenhuisinfecties

Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor en worden meestal veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt of die door patiënten, bezoekers of ziekenhuismedewerkers worden overgedragen. Bijvoorbeeld door het onvoldoende toepassen van hand- en hoesthygiëne.

De bacteriën en virussen die worden overgedragen, kunnen mensen onder speciale omstandigheden ziek maken. Vooral mensen met een lage weerstand zijn vatbaar voor infecties zoals luchtweginfecties, urineweginfecties of wondinfecties.

Een goede naleving van hygiënemaatregelen vormt de basis om overdracht van bacteriën en virussen tussen patiënten onderling, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Wat kunt u bijdragen

Als patiënt of bezoeker kunt u een bijdrage leveren aan het voorkómen van het ontstaan van ziekenhuisinfecties:

  • was u handen met water en zeep, vóór het eten en na toiletbezoek of hoesten in de handen
  • gebruik voor algemene lichaamsverzorging schone en eigen toiletartikelen
  • raak wonden, katheters of verbanden niet aan
  • hoest in uw elleboogplooi of gebruik een papieren zakdoekje
  • gooi papieren zakdoekjes na gebruik direct weg in de afvalzak
  • ga als bezoeker niet op bezoek bij een patiënt wanneer u een infectie heeft, verkouden of grieperig bent
  • laat kleine kinderen niet op de vloer kruipen
  • houd de bezoekregeling van de verpleegafdeling in acht, ook wat het maximaal aantal bezoekers betreft
  • op sommige verpleegafdelingen is het meenemen van bloemen of planten niet toegestaan, houd hier rekening mee.

 

Extra hygiëne

Mogelijk wordt de patiënt die u bezoekt op een aparte kamer verpleegd. Bijvoorbeeld omdat er extra hygiënische maatregelen genomen dienen te worden. Voor het betreden van deze aparte patiëntkamer gelden specifieke regels. Deze regels worden vermeld op de deur door middel van een gekleurde isolatiekaart. In het belang van de patiënt en zijn omgeving verzoeken wij u deze regels nauwgezet op te volgen.

Ongevoeligheid voor antibiotica

Het aantal bacteriën dat ongevoelig (resistent) wordt voor de gebruikelijke antibiotica neemt wereldwijd toe. Het Maastricht UMC+ doet er alles aan om de verspreiding van deze resistente bacteriën, bijvoorbeeld de MRSA-bacterie, tegen te gaan.

Sluit de enquête