Klinische Genetica

Over Klinische Genetica

De klinisch geneticus houdt zich onder meer bezig met: het opsporen van erfelijke aandoeningen; het adviseren van patiënten en hun familieleden met erfelijke aandoeningen; het adviseren bij kinderwens als er mogelijk een verhoogde kans op een bepaalde ziekte in de familie is; stamboomonderzoek bij families waar erfelijke aandoeningen in voorkomen; het opsporen van de exacte genetische oorzaak van erfelijke ziekten; het testen van zeer jonge foetussen na vruchtwaterpunctie op bepaalde erfelijke aandoeningen.