Herstel

Wanneer u opgenomen bent geweest in het Maastricht UMC+ wilt u natuurlijk graag dat uw herstel zo spoedig mogelijk verloopt. Via het menu op deze pagina kunt u informatie vinden over hoe bijvoorbeeld voeding en fysiotherapie kunnen helpen bij uw herstel.

Preventie

Preventie is natuurlijk ook belangrijk. Gaat u op reis en heeft u vaccinaties nodig? Kom dan eens langs bij de Ease Travel Clinic. Daarnaast vindt u op onze website Gezond Idee heel veel tips over hoe u zo gezond mogelijk kunt leven!

Revalidatiezorg voor mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn.

Naar Herstelzorg

Gaat u op vakantie? Laat u dan informeren over infectieziekten in vakantielanden.

Naar Ease Travel Clinic

Diëtisten zijn gespecialiseerd in voeding en dieetleer.

Naar Diëtiek

Hier kunnen patiënten terecht als ze verwezen worden door een medisch specialist van het Maastricht UMC+.

Naar Fysiotherapie

Voor kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsen Spoedpost niet meteen naar huis kunnen.

Naar de schakelafdeling
Sluit de enquête