Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Herstel en preventie

Schakelafdeling voor kwetsbare ouderen

Schakelafdeling
Het Maastricht UMC+ en Envida hebben samen een schakelafdeling geopend voor kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar geen medische indicatie hebben voor een ziekenhuisopname. De afdeling die de naam De Schakel heeft, is gehuisvest in woonzorgcentrum La Valence. U verblijft maximaal 72 uur op deze afdeling. In dat tijdsbestek wordt passende en ondersteunende zorg geregeld zodat u niet onnodig lang in een ziekenhuisbed terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan opvang in een verzorgingshuis, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie, Het uiteindelijke doel is dat u weer terugkeert naar huis.

Medisch verzorging door zorgprofessionals van Envida

De Schakel vervult een regio functie bij de acute opvang van ouderen en is gehuisvest in een woonzorg locatie van Envida.  U wordt  verzorgd door zorgprofessionals van Envida, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut). Zij brengen samen met u in kaart welke (tijdelijke) extra zorg en eventuele vervolgzorg u nodig heeft. Envida werkt samen met de alle zorgaanbieders uit de regio om passende zorg voor u te organiseren.

Huiselijke sfeer

De Schakel heeft een andere 'look and feel' dan de reguliere verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Er is veel aandacht uitgegaan naar het creëren van een huiselijke sfeer. Zo kunt u gebruik maken van een gezellige, gezamenlijke woonkamer en dragen de zorgverleners in het kader van huislijkheid hun eigen kleding, net zoals bij Envida. U ligt er zo min mogelijk in bed, want het accent ligt naast verzorging op activering.

Contactinformatie en bezoektijden

De Schakel is vanaf 8 juni 2020 gehuisvest in woonzorgcentrum La Valence van Envida. Het adres is Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht. De Schakel is bereikbaar via telefoonnummers T 043-631 61 00 / 0612168589. Deze kunt u ook gebruiken voor medisch overleg over uw patiënt.

Kijk voor meer informatie (waaronder de bezoektijden) op de website van Envida: https://www.envida.nl/verpleegzorg/naar-alle-zorgcentra/de-schakel

Sluit de enquête