Het Maastricht UMC+ heeft drie kerntaken:

  • patiëntenzorg
  • onderwijs en opleiding 
  • onderzoek

Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topreferente en topklinische zorg een belangrijke plaats in.

Topreferente zorg

Naast de standaard patiëntenzorg bieden wij topreferente zorg. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten met moeilijk te behandelen aandoeningen, moeilijk vast te stellen diagnoses of zeldzame ziekten. Topreferente zorg is duur. Daarom geeft de overheid de acht universitaire medische centra (umc's) extra geld. Zo kunnen de umc's ervoor zorgen dat ook patiënten met bijzondere of gecompliceerde aandoeningen altijd ergens in Nederland de juiste zorg krijgen. Nu, maar ook in de toekomst. 

Topklinische zorg 

Maastricht UMC+ biedt topklinische zorg. Dit zijn bijzondere voorzieningen die alleen uitgevoerd mogen worden in een ziekenhuis dat daarvoor van de minister toestemming heeft verkregen, via de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen.

 

Sluit de enquête