Met wie kunt u in het ziekenhuis te maken krijgen?

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u te maken krijgen met allerlei medewerkers. De meesten hebben een witte jas aan, maar wie doet wat? Dat kan ingewikkeld zijn. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de rol die de verschillende medewerkers bij het Maastricht UMC+ hebben bij het verlenen van medische of verpleegkundige zorg.

De hoofdbehandelaar

Zolang u bij het Maastricht UMC+ onder behandeling bent, is één medisch specialist altijd eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Dat is uw hoofdbehandelaar. Weet u niet wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag het dan aan de zaalarts of een verpleegkundige. U kunt te allen tijde een afspraak maken met uw hoofdbehandelaar.

De specialist

Een specialist is een arts die zich na zijn basisstudie geneeskunde gespecialiseerd heeft in een bepaald deelgebied van de geneeskunde. Voorbeelden zijn de cardioloog en de oogarts. Een deel van hun werk kunnen de specialisten overdragen aan arts-assistenten en co-assistenten, maar de specialist blijft verantwoordelijk voor de taken die hij of zij overdraagt.

Veel specialisten in het Maastricht UMC+ werken niet alleen als arts, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Bovendien geven veel van hen onderwijs aan studenten geneeskunde.

De arts-assistent

Een arts-assistent is een afgestudeerd arts.

Er zijn twee soorten arts-assistent: de AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) volgt in het ziekenhuis een opleiding tot specialist. De ANIOS (Arts Niet In Opleiding tot Specialist) is ook een afgestudeerd arts, maar is (nog) niet in opleiding tot specialist.

Een AIOS of ANIOS zal vaak uw behandelend arts zijn: de arts die u op de polikliniek ziet, uw ingreep verricht of uw zaalarts is. Zij werken altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

De zaalarts

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, is de zaalarts uw behandelend arts. Meestal zal dat dus een AIOS of ANIOS zijn. Bij de zaalarts kunt u terecht met uw dagelijkse vragen. Als u contact wilt met een andere specialist, dan kunt u dit kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundige. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de artsen die bij u aan bed komen.

De coassistent

Een coassistent is een vijfdejaars student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet tijdens de coschap praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hij verricht op de polikliniek en verpleegafdeling vaak het vooronderzoek, zoals het inventariseren van de klachten en het lichamelijk onderzoek. De coassistent werkt altijd onder toezicht van een specialist of een specialist in opleiding met wie de bevindingen altijd worden besproken. Omdat zij nog niet afgestudeerd zijn, kunnen coassistenten nog niet op alle vragen antwoord geven. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de specialist die eindverantwoordelijke is voor het werk van de coassistent.

De verpleegkundige

Een verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden. De verpleegkundige kan zowel op de verpleegafdeling als in de polikliniek werken. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarmee altijd bij de verpleegkundige terecht.

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (afgekort VS) is een zeer ervaren verpleegkundige met een aanvullende masteropleiding. 
Bij een bezoek aan een polikliniek of als u wordt opgenomen, kan het zijn dat u behandeld wordt door een verpleegkundig specialist in plaats van een (zaal) arts of specialist. De verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische taken en neemt een aantal taken van de arts/specialist over. De verpleegkundig specialist voert (lichamelijke) onderzoeken uit en geeft uitleg over uw behandeling, uw medicijngebruik, de toediening daarvan, de bijwerkingen en regelt de recepten. De verpleegkundig specialist kijkt niet alleen naar medische vraagstukken zoals  behandeling en medicatie maar ook naar andere problemen waar u mee te maken kunt krijgen zoals  bijvoorbeeld de gevolgen van ziekte in uw dagelijks leven. 

De verpleegkundig specialist is expert binnen een medisch vakgebied (specialisme) en is bevoegd om zelfstandig te werken. De Verpleegkundig Specialist is de brug tussen u en de verschillende artsen die betrokken zijn bij uw behandeling. Hij/zij werkt nauw met hen samen om goede en veilige zorg te garanderen. 

Paramedici

Er zijn verschillende paramedici waarmee u te maken kunt krijgen bij uw poliklinisch bezoek of tijdens uw opname in het ziekenhuis. Daarnaast kunt u voor specifieke aandoeningen ook terecht op de verschillende eigen paramedische poliklinieken. Al deze paramedici zullen u ondersteunen om zo veel mogelijk uw eigen zelfstandigheid te bewaren en om u te helpen te leren omgaan met uw aandoening of beperking. De volgende paramedische beroepen zijn aanwezig: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, medische maatschappelijk werk, activiteitentherapie, medisch pedagogische zorg en de dienst geestelijke verzorging. Allen vanuit hun eigen kennis, maar samen wanneer het voor u nodig is.

Physician Assistant

Bij een bezoek aan de polikliniek, Spoedeisende Hulp of als u wordt opgenomen, kan het zijn dat u behandeld wordt door een Physician Assistant (afgekort PA) in plaats van een (zaal) arts of specialist. De PA is (Master) medisch opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Het kan dus zijn dat u voor uw behandeling alléén te maken krijgt met een PA in plaats van een arts. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen kan de PA een arts raadplegen. Een PA kan het volgende voor u doen:

  • het afnemen van een anamnese (vraaggesprek over uw klachten )
  • het uitvoeren van lichamelijk onderzoek
  • het stellen van een diagnose
  • het opstellen van een behandelplan
  • medicijnen voorschrijven
  • medische ingrepen verrichten.

Daarnaast zorgt de PA ervoor dat de zorgverlening soepel verloopt.

Sluit de enquête