NASH@risk studie


Onderzoek naar de effecten van plantaardige sterolen en stanolen op leverontsteking
Studie über die Auswirkungen von Pflanzensterolen und -stanolen auf Leberentzündungen

Onderzoek naar de effecten van plantaardige sterolen en stanolen op leverontsteking

 
Wie kan deelnemen:

Mannen en vrouwen tussen de 18 en 75 jaar kunnen deelnemen. Wij zijn specifiek op zoek naar
mensen met metabolisch ontregelde obesitas. Dit betekent dat naast een verhoogde BMI (>25
kg/m2) ten minste één van de volgende kenmerken aanwezig is: verhoogde bloeddruk, verhoogde
nuchtere bloedglucose, verhoogde bloedlipiden of verlaagd HDL-cholesterol.

Het onderzoek:
Voorafgaand aan het onderzoek vindt een screening plaats (45 min). Indien u mee kunt doen, start
een run-in periode van 2 weken, waarin u dagelijks controle margarine smeert. Dan volgt de
interventie van 6 maanden. Hier wordt u gevraagd om margarine (20 gram/dag) te gebruiken die
rijk zijn aan plantaardige sterolen, plantaardige stanolen of zonder toevoeging. Tijdens de studie
vinden 2 lange (ca. 2 uur) en 9 korte bezoeken (ca. 20 min) plaats aan de Universiteit Maastricht.
Daarnaast kunt u (dit is niet verplicht) tweemaal aan extra MRI-metingen meedoen (2 x 1,5 uur).
Met de MRI-meting meten we de hoeveelheid vet in de lever.

Vergoeding:
Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van 300 €. Als u ook aan de
extra MRI metingen deelneemt, dan krijgt u 350 €. Uw reiskosten worden vergoed op basis van
aantal kilometers (€ 0,21/km).

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie neem dan contact op met:
Sophia Wirth, MSc
E-mail: voeding-mrum@maastrichtuniversity.nl
Tel.: +31 883887290

Studie über die Auswirkungen von Pflanzensterolen und -stanolen auf Leberentzündungen

Wer kann teilnehmen:
Teilnehmen können Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 75 Jahren. Im Detail suchen wir
Personen mit einem metabolisch gestörten Übergewicht. Das heißt, dass neben einem erhöhten BMI
(>25 kg/m2) mindestens eins der folgenden Merkmale vorhanden ist: Bluthochdruck, erhöhter
Nüchternblutzucker, erhöhter Blutfettgehalt oder reduziertes HDL-Cholesterin.

Die Untersuchung:
Vor der Studie findet ein 45-minütiges Screening statt. Wenn Sie teilnehmen können, beginnen Sie
eine 2-wöchige Einlaufphase, in der Sie täglich 20 g Kontrollmargarine essen. Daran schließt sich die
6-monatige Intervention. Hier werden Sie aufgefordert Margarine zu konsumieren (20 g/Tag), die
reich an pflanzlichen Sterolen, pflanzlichen Stanolen oder ohne Zusatz ist. Während der Studie
finden 2 lange (ca. 2 Stunden) und 9 kurze Besuche (ca. 20 Minuten) an der Universität Maastricht
statt. Darüber hinaus können Sie (dies ist nicht obligatorisch) zweimal teilnehmen an zusätzlichen
MRT-Messungen (2 x 1,5 Stunden). Mit der MRT-Messung messen wir die Menge an Fett in der
Leber.

Kostenerstattung:
Wenn Sie vollständig an der Studie teilnehmen, erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 300 €.
Wenn Sie auch an den MRT-Messungen teilnehmen, erhalten Sie 350 €. Zusätzlich erhalten Sie eine
Entschädigung von Reisekosten auf der Basis einer Kilometerpauschale (0,21 €/km).

Mehr Informationen?
Wenn Sie interessiert sind oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:
Sophia Wirth, MSc
E-Mail: voeding-mrum@maastrichtuniversity.nl
Telefon: +31 883887290

Sluit de enquête