Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Deelnemen aan onderzoek

NASH@risk studie

Onderzoek naar de effecten van plantaardige sterolen en stanolen op leverontsteking

De vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht start een
onderzoek naar de effecten van plantaardige sterolen en stanolen op leverontsteking.

Voor deze studie zoeken wij mannen en vrouwen tussen de 18 – 75 jaar, met een verhoogde
leverwaarde en ten minste 3 kenmerken van het metabool syndroom (verhoogde buikomvang,
verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel, te laag HDL-cholesterol, te hoog vetgehalte of een te hoge
bloeddruk).


Indien u mee kunt doen, vragen we u om voor 6 maanden margarines (20 gram per dag) te gebruiken
die rijk zijn aan plantaardige sterolen, plantaardige stanolen of zonder toevoeging. Tijdens de studie
vinden 7 bezoeken (ca 20 min) plaats aan de Universiteit Maastricht en u komt 4 keer langs om
margarine op te halen (ca 10 minuten). Daarnaast kunt u (dit is niet verplicht) viermaal aan extra
metingen meedoen, dit zijn een MRI-meting (twee keer, ca 2.5 uur) en een
suikergevoeligheidsonderzoek (twee keer, ca 11 uur). Met de MRI-meting meten we de hoeveelheid
vet in de lever en bij het suikergevoeligheidsonderzoek krijgt u twee infusen voor de toediening van
suikers en insuline en voor het afnemen van bloed.
Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van 250 Euro. Als u ook aan de
extra metingen deelneemt, dan krijgt u 400 Euro. Uw reiskosten worden vergoed op basis van aantal
kilometers (€ 0,19/km) of op basis van openbaar vervoer 2e klas.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Sabine Baumgartner
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen
Universiteit Maastricht
Tel. 043-3881305
E-mail: sabine.baumgartner@maastrichtuniversity.nl

NASH@risk studie
Sluit de enquête