Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Academische zorg

Deelnemen aan onderzoek

NASH@risk studie

GEZOCHT: MANNEN EN VROUWEN TUSSEN DE 18 EN 75 JAAR
De vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht start een
onderzoek naar de effecten van plantaardige sterolen en stanolen op leverontsteking.
Voor deze studie zoeken wij mannen en vrouwen tussen de 18 – 75 jaar, met een verhoogde
leverwaarde en ten minste 3 kenmerken van het metabool syndroom (verhoogde buikomvang,
verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel, te laag HDL-cholesterol, te hoog vetgehalte of een te hoge
bloeddruk).
Indien u mee kunt doen, vragen we u om voor 6 maanden margarines (20 gram per dag) te gebruiken
die rijk zijn aan plantaardige sterolen, plantaardige stanolen of zonder toevoeging. Tijdens de studie
vinden 7 bezoeken (ca 20 min) plaats aan de Universiteit Maastricht en u komt 4 keer langs om
margarine op te halen (ca 10 minuten). Daarnaast kunt u (dit is niet verplicht) viermaal aan extra
metingen meedoen, dit zijn een MRI-meting (twee keer, ca 2.5 uur) en een
suikergevoeligheidsonderzoek (twee keer, ca 11 uur). Met de MRI-meting meten we de hoeveelheid
vet in de lever en bij het suikergevoeligheidsonderzoek krijgt u twee infusen voor de toediening van
suikers en insuline en voor het afnemen van bloed.
Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van 250 Euro. Als u ook aan de
extra metingen deelneemt, dan krijgt u 400 Euro. Uw reiskosten worden vergoed op basis van aantal
kilometers (€ 0,19/km) of op basis van openbaar vervoer 2e klas.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Sabine Baumgartner
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen
Universiteit Maastricht
Tel. 043-3881305
E-mail: sabine.baumgartner@maastrichtuniversity.nl

NASH@risk studie
NASH@risk studie

Onderzoek effect BCG-vaccin tegen gevolgen COVID-19 bij kwetsbare ouderen

In Nederland wordt een grote studie uitgevoerd die onderzoekt of het vaccin tegen tuberculose (het BCG-vaccin) bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. Voor het onderzoek worden vrijwilligers gezocht.

De BCG vaccinatie is een veilig vaccin dat  wereldwijd al decennia wordt toegediend om tuberculose te voorkomen. Eerder onderzoek toont aan dat deze BCG-vaccinatie ook bescherming biedt tegen (ernstige complicaties van) virusinfecties in het algemeen. In het BCG-PRIME onderzoek wordt in heel Nederland onderzocht of deze vaccinatie ouderen kan beschermen tegen luchtweginfecties (waaronder COVID-19).

Kwetsbare ouderen
Voor deze placebo-gecontroleerde studie worden kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder benaderd om deel te nemen. In de studie wordt wordt gekeken naar het optreden van het aantal coronabesmettingen en of  het optreden van luchtweginfecties (inclusief COVID-19) medische behandeling noodzakelijk maakt.

Meedoen aan het onderzoek?

 • U bent 60 jaar of ouder
 • U heeft een chronische ziekte (bijvoorbeeld hypertensie, COPD, suikerziekte of anderszins) of u heeft dit jaar een grote operatie ondergaan
 • U voldoet aan tenminste één van de volgende voorwaarden:
  - Recente opname in het ziekenhuis
  - Onder behandeling bij cardioloog, longarts, neuroloog, geriater of internist of huisarts
  - Gebruik van bloedverdunners met controle door de trombosedienst
  - U heeft géén verminderde afweer

De helft van de deelnemers krijgt de BCG-vaccinatie, de andere helft krijgt placebo (niet werkend medicijn). Willekeur bepaalt in welke groep u komt. Bij deelname bezoekt u eenmalig het studiecentrum in Maastricht.

Interesse in deelname of vragen? BCG-prime@mumc.nl of 06-12542291


Prikplek

Onderzoek naar effecten van plantenstanolen op Astma

De vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht heeft een onderzoek opgezet naar de effecten van plantenstanolen op astma klachten. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar mensen met allergisch astma van 18 tot 70 jaar oud. We vragen we u om een jaarlang driemaal daags twee fruit toffees te nemen. U wordt willekeurig ingedeeld in een groep: één groep ontvangt fruit toffees met plantenstanolen en één groep ontvangt controle fruit toffees (zonder plantenstanolen). Gedurende het jaar zult u zesmaal nuchter naar de universiteit komen voor een testdag van ongeveer twee uur met ongeveer drie maanden tussen testdagen. Op deze testdagen vragen we u om bloed af te staan, een longfunctietest te doen en vragenlijsten in te vullen. Op deze testdagen wordt u tevens voorzien van een ontbijt.

Bijzonderheden deelnemer:

 • Medicatiegebruik voor uw astma
 • Niet roken
 • BMI* tussen 20 en 35 kg/m2

U krijgt een minimale vergoeding van €150 en maximaal €250. Uw reiskosten zullen bij deelname ook worden vergoed (€0.19/km).

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neemt dan gerust contact op met:
Lieve van Brakel, Universiteit Maastricht, Vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen, 043-3882113 plantastic@maastrichtuniversity.nl 


Onderzoek naar de effecten van een voedingscombinatie op insulinegevoeligheid, spieren en vaatfunctie.

De vakgroep Voeding- en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht heeft een onderzoek opgezet naar de langeretermijn effecten van een voedingscombinatie op de insulinegevoeligheid, spieren en bloedvaten. Hiervoor zoeken wij mannen en postmenopauzale vrouwen tussen de 50 en 70 jaar oud met een buikomtrek ≥ 88 cm voor vrouwen en ≥ 102 cm voor mannen. Het gebruik van diabetes, antistollings-, bloeddrukverlagende of cholesterolverlagende medicatie is niet toegestaan.
Het onderzoek bestaat uit twee periodes van acht weken. Tijden het gehele onderzoek zult u tienmaal nuchter naar de universiteit komen voor een testdag. De totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer 19,5 uur verdeeld over 10 bezoeken. De vergoeding voor deelname aan het onderzoek bedraagt € 350. Bovendien worden uw gemaakte reiskosten vergoed (€ 0,19 / km).

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neemt dan gerust contact op met: Ellen Smeets, MSc
043-3882113 shakes@maastrichtuniversity.nl


onderzoek naar voeding en insulinegevoeligheid

Hoe ontstaan plasklachten?

Analyse van het ontstaan en het verloop van plasklachten bij een overactieve blaas (OAB) met behulp van een app.

Lees meer

 


toilet

Onderzoek naar hersenactiviteit gerelateerd aan blaasvullingsgevoel

Gezocht: Gezonde vrouwen zonder plasklachten en gezonde vrouwen met een overactieve blaas (OAB).

Lees meer

 


overactieve blaas

De rol van het afweersysteem in zwangerschap

In dit onderzoek onderzoeken we welke rol het afweersysteem heeft bij het onstaan van miskramen

Lees meer

 


Ovide onderzoek

TOP-mama

Door mee te doen aan het TOP-mama onderzoek krijg je een steuntje in de rug om al je goede voornemens door te zetten. Samen gaan we voor gezonde baby’s!

Lees meer


Onderzoek TOP-mama

Well on wheat: overgevoeligheid voor gluten

Voor een onderzoek naar de effecten van brood op lichamelijke klachten, zoeken wij mensen met glutengevoeligheid zonder coeliakie.

Lees meer

 


Tarwe voedingsvezel

Myotone Dystrofie, PrOteiNe en Dieet

Onderzoek naar de energiebehoeften en stofwisseling van patiënten met de spierziekte myotone dystrofie type 1. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of er verschillen bestaan tussen de energiebehoefte en stofwisseling van patiënten met DM1 en gezonde proefpersonen.

Lees meer


Myotone Dystrofie, PrOteiNe en Dieet

FORTITUDE-studie

Onderzoek naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit tussen 3 behandelingen voor het Prikkelbare Darm Syndroom: Online voorlichting en advies, hypnotherapie via therapeut en online hypnotherapie.

Lees meer

 


Fortitude

Onderzoek over spiermassabehoud tijdens immobilisatie en herstel

De afdeling Humane Biologie van het Maastricht UMC+ zoekt gezonde, jonge mannen voor deelname aan onderzoek over spiermassabehoud tijdens immobilisatie en herstel. We willen onderzoeken of een voedingssupplement spiermassaverlies kan tegengaan tijdens immobilisatie en spiergroei kan bevorderen tijdens herstel.

Lees meer


Been in gips

DE-AGEing studie

De afdeling Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ is recent een onderzoek gestart naar zogeheten AGE's, versuikerde eiwitten die ongunstig zijn voor de gezondheid. Het doel van de studie is om te onderzoeken wat het effect is van een voedingspatroon een beperkte hoeveelheid versuikerd eiwit op het risico voor diabetes en hart- en vaatziekten.

Lees meer


Tarwe (iStock)

Pontiac II trial: preventie van hart- en vaatziekten

Het Maastricht UMC+ zoekt deelnemers voor onderzoek naar preventie van hart-en vaatziekten bij patiënten met diabetes type 2.

Lees meer

 


istock

Patiënten met COPD gezocht voor onderzoek naar geheugentraining

De afdeling longziekten van de Universiteit van Maastricht zoekt patiënten met COPD voor een onderzoek naar geheugentraining.

Lees meer

 


geheugentraining

Onderzoek naar de effecten van amandelconsumptie: de “AL-INCLUSIVE” studie

De vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht is op zoek naar mannen en vrouwen die willen deelnemen aan een onderzoek naar de effecten van amandelconsumptie op de bloedsuikerregulatie.

Lees meer

 


alamonds

Onderzoek naar gezonde vaten, bewegen en type 2 diabetes: LiPAT

We doen wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van dagelijks bewegen op aderverkalking bij mensen met type 2 diabetes.

Lees meer


logo LiPAT

Onderzoek naar behandeling van pijn bij het vrijen

De GRIP studie is een multicenter onderzoek waarin de effectiviteit wordt onderzocht van een groepsprogramma voor vrouwen met pijn bij de gemeenschap. 

Lees meer

 


GRIP Studie
Sluit de enquête