Doel van het onderzoek
  • Inzicht krijgen in de effecten van gluten op neutrofielen

Doel van het onderzoek is de rol van dit celtype in gluten-gerelateerde aandoeningen te bestuderen en de ontwikkeling van een nieuwe, minder invasieve diagnostiek voor deze aandoeningen

Hiervoor zoeken wij personen die:

  • Geen Gluten-gerelateerde klachten hebben;  of
  • Coeliakie (glutenintolerantie) hebben, van wie de ziekte in remissie is en die tenminste 3 maanden een glutenvrij dieet volgen;  of
  • Glutengevoeligheid hebben, van wie coeliakie is uitgesloten en die tenminste 3 maanden een glutenvrij dieet volgen;
  • Tussen 20-60 jaar oud zijn.

Wat houdt deelname in?

  • Screening (30 minuten) om te beoordelen of u kunt deelnemen
  • Bloedafname (4 buisjes bloed)

Vergoeding?

15 euro voor deelname en een vergoeding voor uw reiskosten

Interesse in deelname en verdere informatie?

Neem dan contact op met:
Marlijne de Graaf, onderzoeker Maag-Darm-Leverziekten, MUMC+
E-mail: granrose-intmed@maastrichtuniversity.nl
Telefoonnummer: + 31(0) 6 55 74 10 96

Glutenonderzoek
Sluit de enquête