Wat we doen we binnen de SEH

Onze artsen, Physician Assistants en verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met acuut medische problemen. Dat betekent dat u onmiddellijk hulp nodig heeft en de huisarts u niet kan behandelen.  

Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid voor het werk op de Spoedeisende Hulp. Wij ontvangen hier patiënten met veel verschillende symptomen, verwondingen en klachten. Alle specialisaties (met uitzondering van de Eerste Hart Hulp en verloskamers) vindt u daarom terug op de Spoedeisende Hulp.

Behandelkamer SEH
Sluit de enquête