Patiëntervaringen bezoek Polikliniek

Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 hebben 14.787 patiënten de Patiëntervaringsmeting (PEM) ingevuld. In deze meting staan vragen  over hun ervaringen bij een bezoek aan een van de poliklinieken van Maastricht UMC+ . Zij geven een 8,5 als cijfer voor het polikliniek bezoek.  Met de resultaten werkt Maastricht UMC+ steeds aan het verbeteren van de zorg.

Wat gaat goed?
 • Patiënten vinden de baliemedewerkers vriendelijk
 • De arts kent hun dossier goed
 • Patiënten hebben veel vertrouwen in de arts en andere zorgverleners
 • De arts en andere zorgverleners geven begrijpelijke informatie. Er wordt voldoende verteld over de voor-en nadelen van de behandeling.
 • Er is voldoende tijd voor hun ziekte of probleem
 • Patiënten en familie worden voldoende betrokken bij beslissingen over de behandeling
 • Het is duidelijk wat te doen na de afspraak
 • Patiënten vinden dat ze respectvol behandeld worden
 • Parkeren bij het ziekenhuis is geen probleem
 • De hygiëne van toiletten is in orde
 • Patiënten voelen zich veilig in het ziekenhuis
Wat kan beter?
 • Patiënten vinden het vervelend dat ze niet geïnformeerd worden over hoe lang ze moeten wachten.
 • Wanneer er nieuwe medicijnen worden voorgeschreven wordt er te weinig verteld over de bijwerkingen.
 • Patiënten vinden het vervelend dat andere mensen kunnen horen wat er gezegd wordt aan de balie.
 • Een op de vijf patiënten wacht langer dan een kwartier.
Wat gaan we verbeteren?

Bijwerkingen medicatie

Binnenkort kunnen patiënten via de website van het ziekenhuis eenvoudige en uitvoerige informatie over hun medicijnen opzoeken. Patiënten kunnen ook de ziekenhuisapotheker via de website vragen stellen. Zorgverleners kunnen de website gebruiken om de bijwerkingen van medicijnen uit te leggen aan patiënten.

Informatie over wachttijd

Er wordt een plan van aanpak gemaakt om de informatie over de wachttijden te verbeteren.  Ook nemen we dit punt mee bij de verbouwing van de poliklinieken. 

Privacy aan de balie:

Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de verbouwing van de poliklinieken. We proberen nu al zoveel mogelijk afstand tussen de balies en wachtende patiënten te houden.

infographic met top 3 van punten die goed gaan en die verbeterd moeten worden
Infographic met top 3 resultaten die goed gaan en die beter kunnen bij bezoek Polikliniek
Sluit de enquête