Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wij hebben de meest voorkomende vragen over betalingen en facturen voor u op een rijtje gezet.

Afwijkende factuur door coronocrisis
Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rekening die de zorgverzekeraar krijgt. Het maakt dus voor de rekening niet uit of er telefonisch contact is geweest of dat u naar het ziekenhuis bent gekomen. Landelijk is dit overeen gekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dubbel eigen risico door uitgestelde behandeling in verband met Corona
Door de Corona uitbraak is veel reguliere zorg uitgesteld. Doordat een behandeling op een later moment heeft plaatsgevonden kan het voorkomen dat er twee keer aanspraak wordt gedaan op het eigen risico. Over dit onderwerp zijn Kamervragen gesteld waarop de minister voor Medische Zorg heeft aangegeven dat dit een gevolg is van de manier waarop het eigen risico wordt berekend. Op basis van de startdatum van de DBC (diagnose behandel combinatie) wordt per kalenderjaar eigen risico in rekening gebracht.  Het eigen risico is nooit hoger dan het tarief van de geleverde zorg in het betreffende kalenderjaar.

Waar kan ik terecht met een vraag over mijn zorgnota?

Bij uw zorgverzekeraar kunt terecht voor een inhoudelijke toelichting op uw rekening.
Heeft nog andere vragen, neem dan contact met ons op.
Servicepunt Patiëntenregistratie en Zorgkosten van het MUMC+  T: 043 – 387 68 33 op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.30 uur – 17.00 uur.

Waar vind ik extra inzicht in mijn zorgverzekering?

De zorgverzekeraars hebben voor hun basisverzekeringen een zorgverzekeringskaart gemaakt. Zo'n zorgverzekeringskaart geeft de belangrijkste kenmerken van een basisverzekering weer:

 • Wat is verzekerd en wat niet?
 • Hoe zit het met het eigen risico en de eigen bijdrage? Waar geldt mijn verzekering?
 • Wanneer begint en stopt de verzekering?
 • Uw zorgverzekeraar kan u vertellen waar u de zorgverzekeringskaart kunt vinden. Kijk voor meer informatie over deze zorgverzekeringskaart op de website van uw zorgverzekeraar.

Wat is een DBC-Zorgproduct?

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of behandeling afzonderlijk. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-Zorgproducten (declarabele prestatie). DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. DBC-Zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs van de behandeling van een gebroken arm is dus een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een gebroken arm.

Ik ben maar kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijvoorbeeld € 200, - hoe kan dat?

Het tarief van een behandeling (in vaktaal: een DBC Zorgproduct) is gebaseerd op de gemiddelde kosten van een behandeling. Het tarief is dus niet de weergave van de daadwerkelijk bij u gemaakte kosten.
Voorbeeld:
De prijs van de behandeling van een gebroken arm is een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een gebroken arm. Het maakt dus niet uit of bij u één of vijf foto's zijn gemaakt. Soms lijkt het dan of de nota hoog is terwijl in het ziekenhuis relatief weinig is gebeurd.
Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Ik krijg via mijn zorgverzekeraar of van een ziekenhuis een rekening, maar ik ben helemaal niet in dat ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?

Dat komt doordat uw huisarts (of een andere zorgverlener) bijvoorbeeld bloed of een urinemonster, dat bij u is afgenomen, voor onderzoek naar een ziekenhuis heeft gestuurd.
Het ziekenhuis voert de door uw huisarts aangevraagde onderzoeken uit, geeft de uitslagen door aan uw huisarts en brengt de kosten rechtstreeks bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening.

Ik wil voordat ik naar het ziekenhuis ga, weten wat het mij kost. Kunt u mij een kostenoverzicht geven?

Voor ziekenhuisbehandelingen is vooraf vaak geen goede prijsopgave te maken omdat de kosten afhangen van welke onderzoeken u moet ondergaan en welke diagnoses er gesteld worden. De meeste ziekenhuisbehandelingen zijn een stuk hoger dan het eigen risico.
In veel gevallen bent u uw eigen risico dus kwijt.
Wilt u tarieven van behandelingen opvragen, neem dan contact met ons op:
De Zorgadministratie, afdeling Facturatie  T: 043-387 72 78

Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij alle ziekenhuizen?

Uw zorgverzekeraar kan u hier antwoord op geven. De vergoeding hangt af van verschillende factoren. Onder meer of uw behandeling verzekerde zorg is. Het is ook afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met een ziekenhuis, wordt niet altijd alles vergoed.

Er staat een andere startdatum op mijn zorgnota dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?

De startdatum is de datum van de eerste zorgactiviteit die plaatsvindt. Dat kan ook vóór het eerste consult in het ziekenhuis zijn.
Bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.
Deze startdatum, de begindatum van het DBC Zorgproduct, is bepalend voor het jaar waarin het eigen risico wordt verrekend.

Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden na mijn ziekenhuisbezoek of behandeling de rekening?

Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en andere langer. Er zijn wettelijke looptijden voor het afrekenen van behandelingen vastgesteld.
Een ziekenhuis mag rekeningen zelfs tot maximaal één jaar nadat de behandeling is afgerond indienen. Als om de een of andere reden deze termijn niet gehaald kan worden, gaan ziekenhuis en zorgverzekeraar met elkaar in overleg om te komen tot een oplossing.
Vervolgens hebben zorgverzekeraars nog 30 dagen de tijd om de factuur te beoordelen.

Kan ik rechtstreeks naar een ziekenhuis gaan of moet ik eerst naar de huisarts?

Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u altijd een verwijzing nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. Zonder geldige verwijzing zijn de kosten voor uw eigen rekening.
Zie onder ‘Geen verwijzing? Dan betaalt u zelf de nota’ voor een overzicht van erkende verwijzers.

Wanneer moet ik zelf (een deel van) de behandeling betalen?

In een aantal gevallen betaalt u zelf (een deel van) de behandeling. Deze eigen betaling heeft bijvoorbeeld betrekking op:

 • uw eigen risico
 • uw eigen bijdrage volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering
 • als er sprake is van 'onverzekerde zorg' (onverzekerde zorg is zorg die buiten de basisverzekering valt en afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed wordt via uw aanvullende verzekering)
 • als u niet verwezen bent, bijvoorbeeld door de huisarts of een specialist, moet u zelf betalen.

Kijk voor meer informatie bij Wat moet ik zelf betalen?

Wanneer moet ik een voorschot betalen?

Het Maastricht UMC+ vraagt bij opname in het ziekenhuis een voorschot aan patiënten die:

 • niet kunnen aantonen dat ze een zorgverzekering hebben afgesloten
 • uit het buitenland afkomstig zijn, tenzij ze een geldig internationaal machtigingsformulier van hun verzekeringsmaatschappij kunnen overleggen
 • behandelingen met betrekking tot onverzekerde zorg (bijvoorbeeld ooglidcorrecties, borstvergrotingen).

Kan ik een factuur ook contant komen betalen?

Hoewel betaling per bank de voorkeur heeft, kunt u uw factuur ook contant betalen. Hiervoor kunt u terecht bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf (zie de interactieve plattegrond).
De openingstijden zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur. Hier kunt u ook terecht voor betaling met een creditcard.

Kan ik een overzicht krijgen van mijn ziekenhuisbezoeken?

Ja, u kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht Dit overzicht kunt u nodig hebben voorde belastingdienst of uw zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Overzicht ziekenhuisbezoeken

Worden de kosten van de ambulance of de taxi vergoed?

De kosten van de ambulance worden meestal vergoed. Dat is afhankelijk van uw zorgverzekering. Of de kosten van de taxi worden vergoed, hangt eveneens af van uw zorgverzekering. Kijk hiervoor naar de polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Is mijn pasgeboren kindje automatisch mee verzekerd?

Uw kindje moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier maanden na de geboorte worden aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een geadopteerd kind. Dat is wettelijk zo geregeld via de Zorgverzekeringswet. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding.
Geef nadat u uw kindje bij de zorgverzekeraar heeft aangemeld, a.u.b. zo spoedig mogelijk de naam van de betreffende zorgverzekeraar en het verzekeringsnummer van uw kindje door aan het Servicepunt Patiëntenadministratie en Servicekosten
Tel:                       043-387 68 33. We zijn telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30.
E-mail:                  pr@mumc.nl

 

Sluit de enquête