Contactpersonen en vertegenwoordigers

Wanneer u de contactpersoon of vertegenwoordiger bent van één van onze patiënten, dan noteren wij in het dossier van de patiënt uw naam, uw relatie tot de patiënt en uw telefoonnummer. Op die manier kunnen we met u contact opnemen over de patiënt als dat nodig is. Bijvoorbeeld om u te informeren dat de operatie van de patiënt geslaagd is. Het noteren van uw naam en telefoonnummer betekent dat wij persoonsgegevens van u verwerken. 

Het dossier van de patiënt bewaren wij 15 jaar. U kunt deze gegevens inzien, om een kopie vragen en/of een verzoek tot vernietiging indienen. Indien de gegevens niet juist zijn, kunt u ze laten wijzigingen of aanvullen. Voor een dergelijk verzoek, kunt zich wenden tot de hoofdbehandelaar van de patiënt   Wanneer een u niet tevreden bent over de verwerking van uw gegevens, kunt zich tot de Functionaris Gegevensbescherming wenden.

Sluit de enquête