Contactpersonen en vertegenwoordigers

Wanneer u de contactpersoon of vertegenwoordiger bent van één van onze patiënten, dan noteren wij in het dossier van de patiënt uw naam, uw relatie tot de patiënt en uw telefoonnummer. Op die manier kunnen we met u contact opnemen over de patiënt als dat nodig is. Bijvoorbeeld om u te informeren dat de operatie van de patiënt geslaagd is. Het noteren van uw naam en telefoonnummer betekent dat wij persoonsgegevens van u verwerken. 

Het dossier van de patiënt bewaren wij minimaal 20 jaar. U kunt deze gegevens inzien, om een kopie vragen en/of een verzoek tot vernietiging indienen. Indien de gegevens niet juist zijn, kunt u ze laten wijzigingen of aanvullen. Voor een dergelijk verzoek, kunt zich wenden tot de hoofdbehandelaar van de patiënt. Het is altijd mogelijk dat u vragen heeft over de wijze waarop het MUMC+ omgaat met uw privacy. Wanneer u deze vragen heeft of ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hopen wij dat u dit bespreekt met uw behandelend arts. Hij kan dan samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het MUMC+ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het mailadres: fg@mumc.nl. Hopelijk kunt op die manier uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Dit neemt niet weg dat u ook nog altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn te bereiken via het mailadres: klachten@mumc.nl.

Sluit de enquête