Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Praktisch

Klacht indienen

Klachtenregeling Maastricht UMC+

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging die u bij het Maastricht UMC+ krijgt. Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. De klachtenopvang van het Maastricht UMC+ biedt u mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Door uw klacht kenbaar te maken, helpt u ons bovendien om onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

 • Op de plek waar uw klacht ontstaan is, bij de betrokken medewerkers.
  Als iets niet goed is gegaan, roept dat meestal vragen of ongenoegen op waarover u het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid wilt hebben. Dat kan vaak het beste door de betrokken medewerkers hierover aan te spreken. Zij zullen graag met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden of uw ongenoegen bespreken.
   
 • Bij de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenservice
  Als u liever met iemand anders dan de direct betrokken medewerkers wilt praten over uw klacht, dan kunt u uw klacht bespreken met de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenservice. Meer informatie
   
 • Bij de klachtenfunctionaris
  Als u behoefte heeft aan advies of ondersteuning bij de verschillende manieren waarop u met uw klacht kunt omgaan, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Meer informatie
   
 • Bij de Klachtencommissie.
  Als u een uitspraak wilt over de gegrondheid van uw klacht of de hierboven beschreven mogelijkheden niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. Meer informatie
   
 • Door het indienen van een aansprakelijkheids- en/of schadeclaim.
  Wanneer u van mening bent dat schade is ontstaan door het handelen van medewerkers van het Maastricht UMC+, kunt u het Maastricht UMC+ daarvoor aansprakelijk stellen. Wanneer sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. Meer informatie
   
 • Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Ziekenhuizen.
  Als uw klacht of claim niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Meer informatie 
   
 • Bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg
  Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Meer Informatie

Het Maastricht UMC+ beschikt over een klachtenregeling die aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) voldoet. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Sluit de enquête