Vaktherapie beeldend (creatieve therapie)

Mensen krijgen tijdens hun leven te maken met situaties waar ze geen grip op hebben. Zeker tijdens ziekte en tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt u het gevoel hebben dat u de regie kwijtraakt. U kunt last krijgen van vervelende gevoelens en gedachten. Dit kan belemmerend werken.
Naast ons aanbod van creatieve coaching bieden wij ook vaktherapie beeldend aan (voorheen beeldende therapie of creatieve therapie) bij specifieke hulpvragen.

Bij ons aanbod van creatieve coaching gaan we in op het ruimte geven aan vervelende gevoelens en gedachten. We werken heel erg in het hier-en-nu en onze focus is het verhogen van uw persoonlijke veerkracht.

Bij ons aanbod van vaktherapie beeldend ligt onze focus ook op het vergroten van persoonlijke veerkracht, maar gaan we een stapje verder door meer inzicht te geven. Vaktherapie helpt om emotionele of psychosociale problemen te behandelen, zoals het verwerken van emoties bij een ziekte.  Vaktherapie beeldend (voorheen beeldende therapie of creatieve therapie) is een ervaringsgerichte therapie waarbij gewerkt wordt met creatieve materialen. Er kunnen allerlei beeldende werkvormen en technieken worden gebruikt, zoals tekenen, boetseren en schilderen. Er zijn heel veel mogelijkheden. De basis is: ‘iets uit je handen laten komen’, creëren. Je hoeft hiervoor niet kunstzinnig te zijn. Een prachtige bijkomstigheid van beeldend werk is dat er van alles zichtbaar wordt, grijpbaar en daarmee: meer hanteerbaar. Door te werken met creatieve materialen krijg je meer zicht op jezelf, waar je tegenaan loopt en op wat je nodig hebt. De therapie helpt met het uiten en beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens. Struikelblokken worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Denken, voelen en handelen kunnen zo weer meer in balans komen. 

creatief

Vaktherapie beeldend is ideaal om in te zetten bij ondersteuning van:

 • Moeite met praten over problemen, bijvoorbeeld over een heftige gebeurtenis
 • Herkennen en vervolgens erkennen van emoties
 • Uiting leren geven aan emoties
 • Zicht krijgen op eigen behoeften
 • Ruimte durven innemen
 • Aangaan van nieuwe verhoudingen met de omgeving
 • Grenzen leren stellen
 • In beweging komen
 • Bespreekbaar en zichtbaar maken van verlieservaringen
 • Initiatief leren nemen
 • Leren loslaten
 • Komen tot een (nieuw) evenwicht in denken, voelen en handelen

Je hoeft geen ervaring te hebben met beeldend materiaal om deel te nemen aan de therapie. Wel vragen we van je dat je openstaat voor het werken met beeldend materiaal.

Vormen van vaktherapie beeldend tijdens uw opname

Individuele vaktherapie beeldend 
U wilt leren omgaan met uw ziekte, behandeling en/of opname. In individuele sessies en met (creatieve) oefeningen en opdrachten gaat u aan de slag. Dit kan in ons atelier, maar ook op uw kamer in het ziekenhuis. Hoe vaak, hoe lang (niet meer dan 60 minuten) en het tijdstip spreken we samen af.

Voor meer informatie over vaktherapie beeldend adviseren wij:

Sluit de enquête