Gesprekken

Een geestelijk verzorger voert gesprekken met patiënten, hun naasten en soms ook medewerkers van het ziekenhuis. Samen met de geestelijk verzorger zoekt u naar welke plek uw ziekte heeft in uw levensverhaal. Bij dit verhaal horen ook levensvragen:

  • Waarom overkomt mij dit?
  • Hoe ga ik om met de onzekerheid?
  • Op welke manier kan ik verder?
  • Op welke manier kan ik goed afscheid nemen?

Een geestelijk verzorger helpt u uw eigen antwoorden te vinden op deze levensvragen.

Keuzes

In het ziekenhuis moeten patiënten soms moeilijke keuzes maken. Er wordt u misschien gevraagd welke behandeling uw voorkeur heeft of u komt voor de keuze te staan of u nog wil doorbehandelen of niet. Soms is het lastig om te weten wat u wil, of hebben u en uw naasten verschillende wensen. De geestelijk verzorger kan u ondersteunen door met u te praten over wat u en anderen belangrijk vinden en waarom. Dit kan de verschillende opties en uw twijfels verhelderen, en u helpen bij het maken van een beslissing.

Rituelen

Bij grote moment in het leven, zoals geboorte, trouwen en sterven, horen vaak rituelen. Een ritueel geeft uitdrukking aan liefde, dankbaarheid, hoop en verdriet in deze mooie en moeilijke momenten. Een geestelijk verzorger denkt graag mee over een ritueel dat bij uw wensen aansluit. U kunt hierbij denken aan het uitspreken van een verhaal, gedicht of gebed. Het aansteken van een kaars, samen mediteren, luisteren naar muziek of samen iemand de hand opleggen kunnen ook deel zijn van het ritueel. Geestelijk verzorgers bieden ook rituelen uit levensbeschouwelijke tradities aan.

Waakboekje

Waken bij stervende familieleden in het ziekenhuis is een zware, maar ook dankbare opgave. Een wake geeft veel tijd tot nadenken. Terwijl vragen over eindigheid en sterfelijk opkomen, blijven antwoorden uit. Als hulp bij het waken biedt de dienst geestelijke verzorging van het Maastricht UMC+ de uitgave ‘Waakboekje - Gedichten en gedachten bij het waken’.  Naar het waakboekje

Contact en meer informatie

Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dit laten weten aan de verpleging. U kunt ook tussen 09:00-17:30 zelf bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging: 043 387 5338. In crisissituaties is er tussen 07.00 en 23.00 via de verpleging altijd een geestelijk verzorger bereikbaar - ook in de weekenden.

Als hulp bij het waken biedt de dienst geestelijke verzorging van het Maastricht UMC+ de uitgave ‘Waakboekje - Gedichten en gedachten bij het waken’.

Open het waakboekje
Sluit de enquête