Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

In het ziekenhuis houdt u altijd 1,5 meter afstand tot andere patiënten, bezoekers en medewerkers. 

U volgt uw looproute in het ziekenhuis via lijnen op de vloer. Op plekken waar patiënten of medewerkers niet tegelijkertijd kunnen passeren, zijn opstelplaatsen gemaakt, waar u even op 1,5 meter afstand van de ander kunt wachten.

Let op, de routebeschrijving op uw afsprakenbrief kan gewijzigd zijn! 

U ziet dat op een aantal plekken plastic schermen zijn geplaatst en dat er gele strepen zijn aangebracht op de vloer. Zorg dat u altijd voor de gele streep blijft. Zo houdt u voldoende afstand van bijvoorbeeld de baliemedewerker. Als er al een patiënt aan de balie staat, blijft u vanzelfsprekend op 1,5 meter afstand van deze patiënt.

De 1,5 meter afstand geldt ook in onze wachtruimten. U zult daar stickers aantreffen, waarop staat aangegeven waar u mag plaatsnemen. Poliklinieken zorgen er waar mogelijk ook voor dat patiënten in de spreek-/onderzoekskamer wachten op de behandelend arts. Het kan zo zijn dat bij een behandeling die een paar uur duurt, uw begeleider niet mee mag, maar op afstand moet wachten in de Serrehal of het Poliplein. In dat geval is het mogelijk dat u tijdens uw afspraak met deze begeleider belt, zodat hij/zij, op afstand, toch kan meeluisteren en praten.

Bij iedere balie van onze poliklinieken zorgen wij voor de mogelijkheid tot handhygiëne. Maak gebruik van het desinfectiemiddel om uw handen te ontsmetten!

 

Terug naar Ik heb een afspraak in het ziekenhuis. Hoe gaat dat nu in zijn werk?

walking
Sluit de enquête