De Faculteitsraad van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) is het door de medewerkers en studenten gekozen medezeggenschapsorgaan. De Faculteitsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de faculteit. Bovendien heeft de raad een instemmingsrecht met betrekking tot een aantal vastgestelde facultaire aangelegenheden. De Faculteitsraad FHML raad bestaat uit 18 leden; 6 vertegenwoordigers uit het wetenschappelijk personeel, 3 uit het ondersteunend personeel en 9 leden worden gekozen door en uit studenten van de FHML.

Sluit de enquête