Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van u als patiënt in het ziekenhuis. Zij willen dat er naar u geluisterd wordt, en dat u goed geïnformeerd, behandeld en bejegend wordt.


Faculteitsraad

De Faculteitsraad van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) is het door de medewerkers en studenten gekozen medezeggenschapsorgaan


Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van het Maastricht UMC+ behartigt de (collectieve) belangen van de medewerkers, maar verliest daarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog.


Stafconvent

Het Stafconvent wordt gevormd door de medische staf. Het doel van het Stafconvent is het, binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis, waarborgen van een optimale geneeskundige behandeling en verzorging van patiënten en het mogelijk maken van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.


Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

De VAR is een onafhankelijk adviesorgaan van, voor en door verpleegkundigen. Op deze manier wordt de invloed van de verpleegkundige beroepsgroep op het voornamelijk inhoudelijk verpleegkundig beleid binnen de instelling vergroot.

Sluit de enquête