Sint-Servaasgasthuis aan het Vrijthof
Sint-Servaasgasthuis aan het Vrijthof

Het Maastricht UMC+ is een jong academisch ziekenhuis (we openden onze deuren in 1986), maar de geschiedenis van de geneeskunde in Maastricht gaat veel verder terug. Al in de 10e eeuw stichtte het kapittel van Sint Servaas (een college van wereldlijke geestelijken) op verzoek van de Franse koningin een gasthuis in Maastricht voor de Franse bedevaartgangers die het graf en de relieken van de heilige Servaas bezochten. Dit was het Sint-Servaasgasthuis aan het Vrijthof in centrum Maastricht. Ook zieken konden hier terecht in het kader van armenzorg. Later werd Maastricht met meerdere gasthuizen verrijkt.

Neem een kijkje in onze geschiedenis

Belangrijke personen in onze ontstaansgeschiedenis

 

Adrie Pelerin
Adrie Pelerin, de eerste Maastrichtse hoogleraar Geneeskunde

Er zijn veel personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de geneeskunde in Maastricht en het ontstaan van het Maastricht UMC+. Bijvoorbeeld Adrien Pelerin. Hij werd in 1736 door de Raad van State benoemd tot hoofd van het militair hospitaal in Maastricht. Twee jaar later werd hij ook benoemd tot eerste hoogleraar Geneeskunde aan de Illustre School (een instelling voor hoger onderwijs). Hij kreeg de titel Professor Anatomiae et Chirurgiae.

Lees meer over belangrijke personen in de Maastrichtse ziekenhuiszorg

Lees meer over onze geschiedenis

 

'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'

Meer over de geschiedenis van het Maastricht UMC+ kunt u lezen in het boek 'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'; over het eerste gasthuis van Nederland, het Sint-Servaasgasthuis uit de tiende eeuw, via het gesticht Calvariënberg, het Sint-Annadalziekenhuis tot het academisch ziekenhuis Maastricht/ Maastricht UMC+. Het boek is een speciale uitgave om te herdenken dat het in 2011 25 jaar geleden was dat St. Annadal van naam veranderde in academisch ziekenhuis Maastricht. Het werd samengesteld door een redactie onder leiding van prof. dr. Harry Hillen, oud-decaan van de faculteit Geneeskunde (de huidige Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) en emeritus-hoogleraar Radiologie prof.dr. Jos van Engelshoven, radioloog. Het boek is ook in het Engels verschenen: 'From House of God to Academic Hospital'. 

Lees meer over onze toekomst

 

Koersdocument Gezond Leven 2025

Meer weten over onze plannen voor de toekomst? Wij hebben onze strategische koers aangescherpt en verwoord in koersdocument Gezond Leven 2025. Daarmee bouwen wij voort op onze strategie Gezond Leven 2020 uit 2015. Het betreft geen grote koersverandering, wel een verdere verdieping en uitwerking van de reeds ingezette strategie. Al meer dan tien jaar werken wij in Maastricht aan gezondheid in bredere zin. Zo gaven we in ons visiedocument 'Heel de mens' (2010) aan onze aandacht niet alleen te richten op het gezond maken van de zieke mens, maar ook op het ontwikkelen van kennis van en kunde over factoren die gezondheid beïnvloeden. Aan onze sterke positie in gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering bouwen we vol overtuiging verder. Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025. Het koersdocument is ook in het Engels beschikbaar. Lees hier de Engelse versie Health Living 2025.

Lees hier meer over de missie en strategie van het Maastricht UMC+

Sluit de enquête