Onderwijs en opleiden

De Universiteit Maastricht staat internationaal bekend om haar 'probleemgestuurde onderwijs' (PGO). Binnen deze traditie leidt het Maastricht UMC+ professionals op die zelfstandig denken en zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Professionals die levenslang leren en een integrale kijk hebben op gezondheid en gezondheidszorg.

Faculty of Health, Medicine & Life Sciences

De Faculty of Health, Medicine & Life Sciences kent een gevarieerd opleidingenpalet in de Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waarin de integrale benadering van de zorg voor gezondheid van maatschappij tot molecuul weerspiegeld wordt. In kleinschalige 'international classrooms' komen visies en ervaringen uit de hele wereld samen. Juist de verschillen maken het verschil. Ook zijn de opleidingen internationaal georiënteerd. Ze zijn erop gericht het beste in studenten naar boven te halen en hen optimaal voor te bereiden op de toekomst; hier of in het buitenland. 

website Faculty of Health, Medicine & Life Sciences (FHML)

Maastricht UMC+ Academie

De Maastricht UMC+ Academie is de verzamelnaam voor een brede waaier aan medische en zorgopleidingen. Het Maastricht UMC+ ontwikkelt en organiseert deze voor studenten en (toekomstige) professionals in de zorg. Het opleidingenaanbod loopt uiteen van medische vervolgopleidingen en opleidingen in de zorg tot en met praktische trainingen in het Simulatiecentrum. De activiteiten van de Maastricht UMC+ Academie worden ook aangeboden aan zorgprofessionals in Zuid-Oost Nederland, de zogeheten OOR ZON-regio.

website Maastricht UMC+ Academie

Sluit de enquête