Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Bestuur en Organisatie

Openbaarheid van bestuur

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) biedt elke Nederlandse burger de mogelijkheid om inzage te krijgen in de informatie die bij de overheid berust.

Ook het Maastricht UMC+ is een bestuursorgaan dat middels een WOB-verzoek gevraagd kan worden inzage te geven in bestuursdocumenten. Hoe de WOB-procedure voor het Maastricht UMC+ werkt vindt u hieronder.

In het kader van openbaarheid van bestuur publiceert het Maastricht UMC+ elk kwartaal de declaraties van de Raad van Bestuur.  

Sluit de enquête