Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis, zoals genoemd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW, Hoofdstuk 12). Daarmee valt het Maastricht UMC+ als bestuursorgaan onder de Wet open overheid. De Woo geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit gaat dan om informatie die te maken heeft met de publieke taak van het Maastricht UMC+.

U kunt verzoeken rondom de Woo sturen aan:

Maastricht UMC+ / Academisch ziekenhuis Maastricht
Raad van Bestuur
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

U kunt uw verzoek ook per mail sturen aan: woo@mumc.nl. Als u een verzoek hebt ingeleverd, dan beoordelen wij uw verzoek op basis van de regels in de Woo.

In het kader van openbaarheid van bestuur publiceert het Maastricht UMC+ elk kwartaal de declaraties van de Raad van Bestuur.  

WOB-verzoek

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de invoering van de Woo.

Lees meer
Sluit de enquête