Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis, zoals genoemd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW, Hoofdstuk 12). Daarmee valt het Maastricht UMC+ als bestuursorgaan onder de Wet open overheid. De Woo geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit gaat dan om informatie die te maken heeft met de publieke taak van het Maastricht UMC+.

In het kader van openbaarheid van bestuur publiceert het Maastricht UMC+ de declaraties van de Raad van Bestuur.  

Woo
Sluit de enquête