Bestuur en Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het azM houdt toezicht op de gang van zaken in het Maastrichtse ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur azM in het bijzonder. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur azM en beoordeelt hun functioneren.
  
De Raad van Toezicht van de UM ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit (waaronder de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences) en het beleid van het College van Bestuur van de UM. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht UM een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het College van Bestuur UM.

De Raad van Toezicht van het academisch ziekenhuis Maastricht bestaat per 1 december 2013 uit:


T. Goedmakers, lid Raad van ToezichtT. Goedmakers, lid Raad van ToezichtDhr. T. Goedmakers, lid Raad van Toezicht

De heer Goedmakers is mede-eigenaar van het 70-jarige familiebedrijf Vebego International, waar hij tot 2005 de functie van bestuursvoorzitter heeft vervuld. Als ondernemer heeft de heer Goedmakers ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van mens-intensieve organisaties en toekomstgericht innoveren. De heer Goedmakers is sinds 2005 actief als toezichthouder, voornamelijk bij publieke organisaties.


 F. van Kasteren, lid Raad van Toezicht F. van Kasteren, lid Raad van ToezichtDhr. F. van Kasteren, lid Raad van Toezicht

De heer Van Kasteren is voormalig partner bij KPMG N.V. te Amsterdam.


Mr. Y. Timmerman-Buck, lid Raad van ToezichtMr. Timmerman-Buck, lid Raad van Toezicht Mw. mr. Y. Timmerman-Buck, lid Raad van Toezicht

Mevrouw Timmerman-Buck was van 8 juni 1999 tot 1 november 2009 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Van 17 juni 2003 tot 6 oktober 2009 was zij voorzitter van de senaat en in de periode 2001-2003 fractievoorzitter van het CDA. Tegenwoordig is zij lid van de Raad van State te Den Haag.


Prof. dr. A. de Smet, lid Raad van ToezichtProf. dr. A. de Smet, lid Raad van Toezicht Mw. prof. dr. M. de Smet, lid Raad van Toezicht

Mevrouw De Smet is op dit moment hoogleraar-afdelingshoofd Intensive Care in het UMC Groningen. Daarnaast is zij ook bestuurlijk actief. Met de benoeming van professor De Smet wordt onder meer invulling gegeven aan de binnen de Raad van Toezicht gewenste inhoudelijke kennis op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

Wat vindt u van deze pagina?