Partner in netwerken

Om onze ambities met betrekking tot inhoudelijke specialisatie en gerichte vernieuwing waar te kunnen maken werken wij samen met vooraanstaande partners, nationaal en internationaal. Allianties bevorderen verdere ontwikkeling van onze topreferente functie. We nemen het voortouw als academische motor in regionale samenwerking en netwerkvorming, wat leidt tot maatschappelijke en economische valorisatie.

De zorg verschuift meer naar de eigen omgeving van de patiënt en wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn steeds vaker onderdeel van transmurale en regionale netwerken en initiatiefnemer in de totstandkoming daarvan. Zo kan elke patiënt rekenen op de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste professional en op het juiste moment. Patiënten ontvangen bij verschillende zorgprofessionals delen van hun behandeling. Maastricht UMC+ legt zich nog meer dan voorheen toe op zijn academische rol en topreferente functie. Het fungeert als regionale kennishub in een netwerk dat is samengesteld op basis van complementariteit, verscheidenheid en verwevenheid van partijen.

Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025

Gezond Leven 2025

 

 

 

 

Netwerk
Sluit de enquête