Bij de aanschaf van goederen en diensten en het contracteren van marktpartijen hecht het Maastricht UMC+ grote waarde aan een optimale prijs/kwaliteitverhouding. De inkoopfunctie van het Maastricht UMC+ is derhalve centraal ondergebracht bij de afdeling Inkoop.

Wij verwijzen u graag naar de algemene inkoopvoorwaarden (onderaan deze pagina) van het Maastricht UMC+ (versie september 2016). Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop (T 043 387 68 42).
Enkel voor ICT opdrachten gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG). Het azM zal altijd specifiek vermelden welke voorwaarden van toepassing zijn

De inkoopvoorwaarden van de UM kunt u inzien op de website van de Universiteit Maastricht. Mocht u nog vragen hebben over de inkoopvoorwaarden van de UM, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Servicepoint FD (T 043-388 20 02).


Veilig werken in het Maastricht UMC

Als u of uw bedrijf bouw- of verbouwwerkzaamheden uitvoert in het azM/Maastricht UMC+, dan gelden algemene regels en afspraken op het gebied van veiligheid, arbo en milieu

Groslijst vast timmerwerk

Het azM/Maastricht UMC+ werkt voor kleine vast timmerwerk opdrachten met een groslijst. Groslijsten zijn lijsten per categorie van opdrachten, waarop leveranciers staan, die hun interesse voor deze opdrachten kenbaar hebben gemaakt. De leveranciers op een groslijst zijn gescreend en gekwalificeerd voor de betreffende opdrachtensoort. Heeft u interesse om deel te nemen aan de groslijst dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een email te sturen naar inkoop@mumc.nl

Adviseurs bouw- en techniekprojecten

Het Maastricht UMC+ verklaart voor de inzet van adviseurs in de bouw en techniek, zoals architecten, ingenieurs en andere adviseurs, de Standaard Afwijkingen Maastricht UMC+ (SA-DNR, versie november 2021) van toepassing. Het Maastricht UMC+ heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de DNR 2011 (eerste herziening, juli 2013) bezien en daarbij gekozen voor het maken van deze afwijkingen.

Sluit de enquête