Bestuur

Het Bestuur van het Maastricht UMC+ wordt gevormd door de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de decaan en de vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences. Het Bestuur richt zich met name op strategische zaken en het inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+. De taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. 
Voorzitter dr. Helen Mertens

Helen Mertens is voorzitter van de Raad van Bestuur van het azM en voorzitter van het Bestuur van het Maastricht UMC+.

Helen Mertens studeerde geneeskunde in Maastricht en specialiseerde zich in Obstetrie en Gynaecologie. Ze deed onderzoek naar gynaecologische kanker en promoveerde ook op dat onderzoek (in 2002). De loopbaan van Helen Mertens wordt gekenmerkt door een combinatie van directe patiëntenzorg, het opleiden van medisch personeel, en bestuur en management van zorgorganisaties. Zij was onder meer medisch directeur van Orbis MC, een van de voorlopers van het huidige Zuyderland. Het accent van haar werkzaamheden is geleidelijk verschoven van ‘zorg voor het individu’ naar ‘zorg voor het collectief’.


Helen Mertens
Vice-voorzitter prof. dr. ir. Annemie Schols

Annemie Schols is hoogleraar Voeding en Metabolisme bij Chronische Ziekten, decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en vice-voorzitter van het Bestuur van het Maastricht UMC+.

Annemie Schols studeerde in Wageningen, deels in Maastricht en in Göteborg om zich te specialiseren in de klinische voeding, en verwierf vervolgens een fellowship voor wetenschappelijk onderzoek in Canada. Ze promoveerde in 1991 aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar voeding en metabolisme bij COPD. Om de vertaalslag van wetenschap naar de klinische praktijk te versnellen richtte ze in 1998 het postgraduate onderwijsinstituut MINT op.Sinds 2004 is ze hoogleraar Voeding en Metabolisme bij Chronische Ziekten en van 2006-2020 was ze directeur van de onderzoeksschool NUTRIM.

De onderzoekslijn van haar team richt zich op metabole ontregelingen bij COPD en longkanker met specifieke aandacht voor aantasting van de skeletspieren en het cachexie-syndroom. Deze inzichten zijn de basis voor de ontwikkeling en klinische evaluatie van nieuwe interventies om het ziekteverloop gunstig te beïnvloeden. Binnen deze onderzoekslijn heeft ze tot op heden 43 promovendi begeleid. Ze heeft meer dan 350 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften op haar naam staan en meer dan 50 boekbijdrages. Haar werk wordt veel geciteerd. In het onderwijs heeft Schols mede aan de wieg gestaan van succesvolle nieuwe interdisciplinaire onderwijsprogramma’s van de Universiteit Maastricht.

Ze heeft uitgebreide bestuurservaring in uiteenlopende rollen in landelijke wetenschappelijke commissies en besturen en in internationale adviesraden en wetenschappelijke verenigingen. Speerpunten in haar portefeuille binnen de raad van bestuur zijn integrale verantwoording voor FHML (onderzoek en onderwijs) en internationalisering; verder school-overstijgende en interfacultaire samenwerking alsmede integratie van de FHML-schools met de zorgcentra van het Maastricht UMC+.


Annemie Schols
Lid prof. dr. Stef Kremers

Stef Kremers is vakhoogleraar Gezondheidsbevordering, vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en lid van het Bestuur van het Maastricht UMC+.

Stef Kremers studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht in de jaren 90, promoveerde in 2002 op onderzoek naar preventie van roken. In 2013 werd hij benoemd als profileringshoogleraar Preventie van Obesitas. Sinds 2017 is hij divisieleider binnen de Maastrichtse onderzoeksschool NUTRIM. In 2018 werd hij benoemd als voorzitter van de vakgroep Gezondheidsbevordering en vakhoogleraar Gezondheidsbevordering. Daarnaast is prof. Kremers adviseur van de MVV Academy en lid van de Raad van Advies van het Sportakkoord Maastricht. 


Stef Kremers
Lid drs. Gabriël Zwart, MAC

Gabriël Zwart is lid van de Raad van Bestuur van het azM en lid van het Bestuur van het Maastricht UMC+ met als aandachtsgebied Financiën.

Gabriël Zwart was tot 1 december 2015 lid van de Raad van Bestuur van de stichting Philadelphia Zorg met onder meer de portefeuille Financiën en heeft daarvoor vanuit een financiële achtergrond verschillende rollen en functies in de zorg vervuld.

 


Gabriël Zwart

Lid prof. dr. Geraline Leusink

Geraline Leusink is hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, lid van de Raad van Bestuur van het azM en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Geraline Leusink startte haar carrière als verpleegkundige, studeerde geneeskunde en volgde de huisartsenopleiding in Maastricht. Ze promoveerde op onderzoek naar osteoporose tijdens de menopauze. Vervolgens voltooide zij haar MBA in Rotterdam en heeft ruime bestuurlijke ervaring.

Voor haar aantreden in de Raad van Bestuur was Leusink hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (a.i.) in het Radboudumc te Nijmegen, waar ze als hoogleraar nog altijd wetenschappelijk aan verbonden is.

Geraline Leusink
Sluit de enquête